A. Schulman rozszerza działalność w Europie

A. Schulman rozszerza działalność… Amerykańska spółka, A. Schulman Inc. rozszerza swoją działalność w Europie poprzez zwiększenie produkcji koncentratów barwiących w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Firma posiada zakłady produkujące koncentraty barwiące do poliolefin oraz dodatki uszlachetniające do tworzyw w strategicznych krajach Europy, a także kilka centrów B+R, w których opracowywane są prototypowe mieszanki są dla bardziej wymagających aplikacji.

Fabryki w Polsce, Włoszech i na Węgrzech otrzymają nowe linie technologiczne do wytłaczania. Zwiększenie mocy przerobowych jest odpowiedzia na zapotrzebowanie rynku - informuje komunikat prasowy z 21 marca.

- A. Schulman realizuje swoją strategię kontynuowania inwestycji w naszych fabrykach koncentratów - mówi Andrzej Rozalski, odpowiadający za rozwój rynku europejskiego.

- Widzimy zwiększone zapotrzebowanie na koncentraty barwiące w Europie, chcemy być uczestnikiem tego procesu - informuje Heinrich Lingnau, dyrektor obszaru EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) firmy A. Schulman.
- Rozwój linii produkcyjnych w Polsce, we Włoszech i na Węgrzech jest już kolejną znaczącą inwestycją, którą firma poczyniła w swoich zakładach produkcyjnych w ciągu ostatnich miesięcy.

Spółka już wcześniej informowała o inwestycjach w zakładach produkujących masterbatche w Chinach i Turcji. W roku 2016 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 2,5 miliarda dolarów USA. A. Schulman plasuje się w czołówce dostawców koncentratów barwiących do tworzyw w Ameryce Północnej i Europie oraz jako jeden z wiodących europejskich dystrybutorów granulatów. W Polsce spółka posiada zakład produkcyjny na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz centrum usług wspólnych dla obszaru EMEA, usytuowane w Poznaniu, a które dotychczas zlokalizowane było w belgijskiej miejscowości Londerzeel.

Jacek Leszczyński

Czytaj więcej:
Barwniki 104