Agencje ratingowe oceniły Synthos

Agencje ratingowe oceniły…
Dwie agencje o światowym zasięgu - Moody's oraz Standard & Poors - wyznaczyły rating spółce Synthos, polskiemu producentowi kauczuków syntetycznych i produktów styrenowych.

Agencja Moody's przyznała Synthosowi rating korporacyjny (CFR) na poziomie Ba2 oraz rating prawdopodobieństwa niewypłacalności (PDR) na poziomie Ba2-PD. Perspektywa obu ocen jest stabilna.

- Przyznany rating na poziomie Ba2 odzwierciedla naszą ocenę narażenia Synthosu na skutki niestabilnej sytuacji w branży petrochemicznej oraz w sektorze kauczuku syntetycznego - powiedział Sergei Grishunin, analityk agencji. - Jest także pochodną takich czynników, jak średni rozmiar spółki oraz ograniczona różnorodność jej portfolio; z drugiej strony - na ocenę wpłynęły także solidne wyniki finansowe i operacyjne oraz wysoki poziom zysków spółki.

W komentarzu do wydanej oceny analitycy Moody's podkreślają, iż Synthos w poprzednich latach mocno odczuwał skutki niepewności w branży chemicznej oraz cykliczność biznesu kauczukowego. Moody's spodziewa się, że także w kolejnych 18-24 miesiącach ceny kauczuku syntetycznego pozostaną pod presją ze względu na nowe zdolności produkcyjne i niewystarczający popyt na rynku.

Inny negatywny czynnik wpływający na ocenę - średni rozmiar spółki - analitycy zestawiają z pozycją głównych konkurentów Synthosu - spółki Lanxess (rating: Baa3 stabilny) oraz OJSC Nizhnekamskneftekhim (rating: Ba3 pozytywny).

Oceniając portfolio produktowe Synthosu, analitycy zwracają uwagę, iż mocne skupienie się na głównym produkcie - emulsyjnym kauczuku styrenowo-butadienowym (75 proc. produkowanych kauczuków) naraża spółkę na wysoką konkurencję oraz zmienność cenową wyższą aniżeli w przypadku produktów bardziej zaawansowanych.

Wśród zalet spółki analitycy wyliczają m.in. dostęp do surowców po konkurencyjnych cenach dzięki integracji w zakresie butadienu oraz długoterminowym kontraktom z czołowymi dostawcami butadienu i styrenu.

Ponadto dobre wyniki spółki napędzane są m.in. przez pionową integrację w zakresie energetyki oraz bliskość geograficzną czołowych dostawców i klientów.

Eksperci Moody's nie przewidują zaistnienia okoliczności, które w ciągu nadchodzących 12-18 miesięcy mogłyby zadecydować o podwyższeniu ratingu Polski.

Agencja Standard & Poors przyznała Synthosowi wstępny rating na poziomie BB z perspektywą stabilną. Jak zauważają analitycy S&P planowane pozyskanie funduszy w związku z emisją obligacji pozwoli na spłacić obecne długi oraz sfinansować nowe inwestycje w Polsce i w Brazylii przy utrzymaniu wskaźnika dług netto do EBIDTA na poziomie ok. 2,5.

Oceniając profil ryzyka biznesowego, analitycy podkreślają ograniczoną skalę działalności Synthosu, który posiada obecnie dwie fabryki zlokalizowane w Polsce i Czechach, oraz silnie utowarowioną naturę produktów z kauczuku i polistyrenu. Innym strategicznym wyzwaniem jest spadający popyt na kauczuki emulsyjne (eSBR). Choć z drugiej strony, ten czynnik może mieć tylko częściowy wpływ na kondycję spółki ze względu na eksport znacznej części produktów do Azji.

Słabości spółki są częściowo równoważone przez wyniki finansowe, które mimo cykliczności są lepsze niż przypadku konkurencji. Duży wpływ mają tutaj takie czynniki jak integracja w zakresie butadienu oraz energetyki.