Agility 4.0: nowoczesny program dla linii pakujących

Agility 4.0: nowoczesny program…
Podczas targów Brau Beviale 2016 firma Gebo Cermex zaprezentowała program Agility 4.0. Poprzez podnoszenie produktywności zakładów produkujących napoje, zapewnianie im lepszej łączności, większej elastyczności oraz sprawniejszego reagowania - innymi słowy, czynienie ich bardziej zwinnymi - program Zaawansowanych Systemów Produkcji pomaga już dziś urzeczywistniać wizję zakładu produkcyjnego przyszłości.

Na rynku napojów zachodzą dynamiczne zmiany. Podczas gdy działy dystrybucji dążą do bardziej spersonalizowanych metod dostawy oraz sprawniejszego reagowania, a konsumenci wykazują różne zachowania wpływające na decyzje o zakupach, branża opakowań musi znaleźć nowe sposoby ulepszania pracy linii pod względem prędkości, wydajności, elastyczności i uniwersalności.

Rozwój w kierunku ery czwartej rewolucji przemysłowej sprawił, że inteligentny zakład produkcyjny stał się ważną i żywo omawianą koncepcją produkcyjną, o czym świadczy tendencja do coraz szerszego wykorzystywania automatyki, rozwiązań cyberfizycznych oraz skomputeryzowanych systemów gromadzenia i przetwarzania danych.

Podczas targów Brau Beviale firma Gebo Cermex zademonstrowała swój wkład w ideę zakładu produkcyjnego przyszłości, odnosząc się przede wszystkim do kwestii wymogów rynku piwa, wina i alkoholi wysokoprocentowych, na którym przedsiębiorstwo ma ponad 50-letnie doświadczenie. Firma potwierdziła swój status lidera, oferując klientom większą wydajność dzięki czteroetapowemu modelowi zarządzania aktywami opartemu na projektowaniu, konstruowaniu, konserwowaniu i usprawnianiu.

Projektowanie: tworzenie nowej, zwinnej koncepcji produkcyjnej z wykorzystaniem symulacji przepływu linii

Dla firmy Gebo Cermex projektowanie linii produkcyjnych od dawna było i wciąż jest kwestią doświadczenia oraz atutem pomagającym w rozwiązywaniu obecnych problemów związanych z czwartą rewolucją przemysłową.

Zważywszy na złożoność procesu projektowania urządzeń butelkujących i puszkujących zgodnie z oczekiwaniami dystrybutorów, przyszłe problemy związane z czwartą rewolucją przemysłową będą rozwiązywane z wykorzystaniem modeli wygenerowanych komputerowo.

Dzięki połączeniu rozległej wiedzy z mocą systemów skomputeryzowanych firma z powodzeniem ożywiła koncepcję wirtualnego zakładu produkcji. Dziś możliwe jest precyzyjne symulowanie codziennej pracy zakładu, co pozwala opracowywać i testować nowe modele produkcji, takie jak układ zdematerializowany. Polega on na zastąpieniu tradycyjnych rozwiązań w zakresie pakowania logistyką wewnętrzną dzięki połączeniu niewielkich, wyspecjalizowanych wysp produkcyjnych za pomocą automatycznie sterowanych pojazdów przenoszących półprodukty lub produkty gotowe. W ten sposób można dostosowywać produkcję na skalę masową, nie zmieniając kosztów. To przełomowa koncepcja niosąca ze sobą "zwinność". Goście targów mogli zobaczyć ją na żywo podczas demonstracji z użyciem wirtualnej rzeczywistości.

Konstruowanie: symulowanie i nadzorowanie zużycia energii

Zrównoważone procesy produkcji oraz rola, jaką odgrywa optymalne zużycie energii, to zagadnienia nabierające coraz większego znaczenia przy projektowaniu zakładów produkcyjnych przyszłości. Sposoby wykorzystania energii oraz ślad węglowy linii pakujących to obecnie podstawowe czynniki wpływające na decyzje o zakupie.

Narzędzie symulujące zużycie energii zaprezentowane w ramach programu Agility 4.0 może posłużyć do kontrolowania istniejących instalacji lub wspomóc projektowanie nowych. Pozwala ono producentom napojów na testowanie szerokiego wachlarza potencjalnych konfiguracji, zatwierdzanie wariantów produkcyjnych i optymalizowanie proponowanych oszczędności w zakresie energii. Może zostać wykorzystane w połączeniu z oferowaną przez firmę Gebo Cermex usługą Eco Audit, żeby znacznie poprawić efektywność linii produkcji napojów pod względem ochrony środowiska.

Ponieważ woda staje się coraz ważniejszym zasobem, gospodarowanie nią - w szczególności w odniesieniu do urządzeń tunelowych, np. pasteryzatorów - ma duże znaczenie z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. W tym zakresie sprawdzają się liczne funkcje systemu pasteryzującego SWING, który teraz jest dostępny jako ulepszenie dla standardowych pasteryzatorów Gebo Cermex. W połączeniu z oprogramowaniem do pasteryzacji PRINCE Plus, które niedawno zostało rozszerzone o moduł zaawansowanej diagnostyki energetycznej, system ten stanowi rozwiązanie zapewniające największą na rynku oszczędność wody.

Gebo Cermex