Akcja Recykling Rejs

Akcja Recykling Rejs Uświadomienie społeczeństwu, że rzeka to nie miejsce na odpady to cel akcji „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne”, którą organizuje PlasticsEurope Polska wraz z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim.

„Recykling Rejs” to kolejna inicjatywa proekologiczna, która ma zwrócić uwagę na wartość odpadów z tworzyw sztucznych i korzyści jakie przynosi ich właściwe zagospodarowanie. Tym razem akcja powiązana jest z problematyką zaśmiecania. Oto bowiem odpady porzucone w środowisku często w efekcie trafiają do rzek i dalej do mórz. Podczas 500 km samotnego kajakowego spływu Odrą, Dominik Dobrowolski - wrocławski ekolog i podróżnik będzie spotykał się z lokalnymi mieszkańcami namawiając ich do wspólnej troski o czystość rzeki.


- Ocenia się że ponad 80 proc. zanieczyszczeń w środowisku wodnym ma swoje źródło na lądzie, jako skutek nieefektywnej gospodarki odpadowej. Plastikowe odpady są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym. Szczególnie widoczne są w środowisku wodnym, ponieważ unoszą się na powierzchni wody. Problem zaśmiecania środowiska odpadami rozmaitego typu, w tym pochodzącymi z tworzyw sztucznych, nie wynika bezpośrednio ze stosowania tych materiałów w gospodarce - mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor PlasticsEurope Polska. - Opakowania z tworzyw sztucznych, chętnie wykorzystywane, ponieważ są wygodne i lekkie do transportu, jeśli zostaną nieodpowiedzialnie porzucone w środowisku to stają się kłopotliwym odpadem, który ostatecznie - zamiast do odzysku - trafić może do rzek i mórz. Potrzebna jest zatem odpowiednia edukacja i wdrożenie radykalnych rozwiązań, takich jak np. powszechna selektywna zbiórka odpadów, które to rozwiązania umożliwią prawidłowe zagospodarowanie odpadów – dodaje Kazimierz Borkowski
Być może ostatnie zmiany w prawie odpadowym – uregulowanie kwestii własności – odpadów - pozwolą przyspieszyć nadrabianie zaległości w dziedzinie zagospodarowania odpadów w naszym kraju. Odpady komunalne wytwarzane na danym terenie staną się własnością samorządu, co pozwoli gminom i regionom prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami, poprzez ekonomicznie uzasadniony odzysk zawartych w odpadach zasobów, czyli kompostowanie, recykling, odzysk energii.

Warto pamiętać, że tworzywowe odpady to cenny surowiec wtórny, który można zagospodarować na wiele sposobów, np. poprzez recykling. Dla przykładu z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować jedną bluzę z polaru, a z 450 tworzywowych pudełek po proszku do prania – trzyosobową parkową ławkę.

Czytaj więcej:
Ekologia 402