Aktualna sytuacja zagospodarowywania odpadów w Polsce

Aktualna sytuacja zagospodarowywania… 26 września 2017 roku w Gmachu Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja „Recykling. Opakowania. Innowacje.” zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie Polski Recykling i Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 170 przedstawicieli firm nie tylko recyklingowych, ale także organizacji odzysku, firm wprowadzających na rynek opakowania, zakładów przetwarzających odpady komunalne i innych zainteresowanych recyklingiem w Polsce.

Kolejne prezentacje przybliżały aktualną sytuację zagospodarowywania odpadów w Polsce. Dr inż. Kazimierz Borkowski z Fundacji PlasticsEurope przedstawił dane na temat programu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym ze szczególnym uwzględnieniem pozycji tworzyw sztucznych.

Punkt widzenia gmin i problemy z jakimi borykają się realizując obowiązki zagospodarowywania odpadów przedstawił Andrzej Gawłowski, przedstawiciel Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Wg prelegenta system regulacji prawnych w sferze gospodarki odpadami komunalnymi wymaga całościowej rekonstrukcji, z poszanowaniem nie tylko ekonomii, ale przede wszystkim celów jakim ta gospodarka służy i w jaki sposób ma się stawać gospodarką cyrkulacyjną.

Z kolei Jakub Tyczkowski Prezes Zarządu Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań mówił o koniecznych zmianach w systemie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce. Implementacja obecnie funkcjonujących dyrektyw (dyrektywa ramowa o odpadach 2008/98, dyrektywa opakowaniowa 94/62) wymusza realizację różnych celów w części przez gminy a w części przez wprowadzających opakowania na rynek.

Prezes Stowarzyszenia Polski Recykling Szymon Dziak-Czekan przedstawił aktualne problemy rynku odpadów oraz zmiany w przepisach.

Różne punkty widzenia kolejnych prelegentów pozwoliły na zbudowanie całościowego obrazu polskiej gospodarki odpadami. Z jednej strony Polska w ostatnich latach poczyniła dość znaczne postępy w zagospodarowaniu odpadami - zmniejszył się poziom opadów trafiających na wysypiska, wzrosły poziomy recyklingu. Z drugiej strony nadal dzieli nas wyraźny dystans od wielu krajów unijnych, które są dużo bardziej zaawansowane w przetwarzaniu odpadów. Potrzebujemy dużych zmian legislacyjnych, edukacji obywateli, zmian w projektowaniu opakowań i przedmiotów, rozwijania systemów selektywnej zbiórki odpadów, poprawiania jego efektywności, ale też lepszych sposobów finansowania recyklingu. Bez tego nie uda się zbudować gospodarki o obiegu zamkniętym i zrealizować celów wyznaczonych przez Unię Europejską.

W dalszej części konferencji dr inż. Andrzej Plichta z Politechniki Warszawskiej przedstawił ciekawą prezentację polimerów biodegradowalnych i produkowanych ze źródeł odnawialnych, a w trakcie przerwy można było obejrzeć na żywo instalacje do syntezy biopolimerów, które powstały w laboratoriach Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Z kolei dr inż. Maciej Dębowski z Politechniki Warszawskiej przedstawił alternatywne metody recyklingu tworzyw sztucznych. Konferencję zakończyła bardzo burzliwa dyskusja nad zmianami koniecznymi w polskim systemie zagospodarowania odpadów.

Konferecja


dr inż. Kazimierz Borkowski, Fundacja PlasticsEurope

dr inż. Kazimierz Borkowski, Fundacja PlasticsEurope

Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie Polski Recykling

Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie Polski Recykling

Jakub Tyczkowski, Rekopol

Jakub Tyczkowski, Rekopol

PW