Aktywna jesień "Polskiego Recyklingu"

Aktywna jesień "Polskiego… 22 listopada 2018r. w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Polski Recykling". Zebranie zorganizowano w siedzibie firmy GM Color, która zaprezentowała uczestnikom swoje laboratorium oraz produkty jakie posiadają w swojej ofercie. Podczas zebrania omówiono dotychczasowe działania Stowarzyszenia m.in organizację konferencji branżowej o ogólnopolskim zasięgu oraz stworzenie raportu wspólnie z firmą konsultingową PwC "Gospodarowania komunalnymi odpadami opakowaniowymi w obiegu zamkniętym. Przegląd systemu i propozycja nowego rozwiązania". Wcześniej, bo 10 października 2018 r. "Polski Recyling" zorganizowało konferencję "Gospodarka odpadami - Czas na radykalne zmiany!". Konferencja była kontynuacją wcześniejszych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie i cieszyła się dużym zainteresowaniem gromadząc ponad 100 uczestników. Konferencja objęta była patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Podczas konferencji po raz pierwszy upubliczniono wspomniany wcześniej raport, który został przedstawiony w Ministerstwie Środowiska, w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, w Kancelarii Premiera oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poza przedstawieniem go organom administracji rządowej został również przedstawiony niemalże wszystkim organizacjom pozarządowym, które zajmują się tematyką gospodarki w obiegu zamkniętym.

Polski recykling


Kolejnym ważnym osiągnięciem był udział w komisjach sejmowych i senackich podczas trwania prac nad nowelizacją ustawy o odpadach oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział we wszystkich komisjach i dzięki wytrwałym staraniom do nowelizacji weszły 3 postulowane przez nas poprawki: o braku konieczności posiadania własności terenu, na którym prowadzimy magazynowania odpadów, o braku konieczności posiadania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji firmy (wystarczą warunki zabudowy) oraz dopuszczono możliwość importowania odpadów komunalnych do recyklingu. Stowarzyszenie również przekazywało Ministerstwu Środowiska swoje postulaty odnośnie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń, co zaskutkowało obniżeniem z 750 zł za tonę na 300 zł za tonę odpadów z tworzyw sztucznych.

Po części formalnej, na której podejmowano uchwały rozpoczęło się spotkanie z recyklerami, którzy nie są w Stowarzyszeniu, ale rozważają przystąpienie. Tematyka obejmowała przedstawienie mapy drogowej przygotowanej przez Stowarzyszenie dla recyklerów, która pomaga w przygotowaniu się do zmian nowelizacyjnych ustawy o odpadach i Inspekcji Środowiska. Pojawiło się wiele pytań i wątpliwości, które Stowarzyszenie będzie wyjaśniać z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska. Omawiano również podwyżki cen prądu dla przedsiębiorców, które sięgają nawet 70%. Niezależni eksperci proponowali jakie można podjąć alternatywne działania, aby możliwie poczynić największe oszczędności w rachunkach. A w związku z częstymi pytaniami o status przemiałów Stowarzyszenie poruszyło ten temat wśród uczestników. Przedsiębiorcy, którzy zakupują przemiał jako produkt a nie odpad opowiedzieli o swoich doświadczeniach, jakie napotykali problemy, jakie procedury się z tym wiążą. Całe spotkanie zakończyło się kolacją w przyjaznej atmosferze.

Źródło: "Polski Recykling"