Aktywne opakowania

Aktywne opakowania
Jak pokazują wszystkie badania marketingowe współcześni konsumenci bardzo różnią się od tych sprzed kilku czy kilkunastu lat. Zwyczaje się zmieniają i nie ma w tym nic dziwnego. Rolą przemysłu jest zarówno kreować te przyzwyczajenia jak i za nimi podążać. Zmiany zachodzą zarówno pod względem preferencji odnoszących się do dokonywania zakupów jak i tworzenia samych opakowań.

Ponieważ konsumenci coraz rzadziej udają się do sklepów, również ma to miejsce w odniesieniu do produktów żywnościowych, to zrozumiałe jest, że są zmuszeni nabywać towary o długim okresie przydatności do spożycia. A takie produkty muszą być wyposażone w odpowiedni rodzaj opakowań.

Dobrze wiadomo, że żywność, nawet ta przetworzona, jest w dalszym ciągu aktywnym biologicznie systemem. Wydziela bowiem gazy, ma określoną wilgotność, utlenia się, zmienia kolor. W utrzymaniu dobrej jakości produktów żywnościowych skutecznie pomagają więc tzw. opakowania aktywne.

Aktywne opkowanie

Postęp w dziedzinie technologii żywności, biotechnologii, materiałoznawstwie, towaroznawstwie i technologii opakowań wpływa na potrzebę opracowania nowych rodzajów opakowań, które odpowiadałyby wymaganiom stawianym zarówno przez producentów, jak i konsumentów. Obecnie głównym zadaniem opakowania jest ochrona przechowywanej w nim żywności i zachęcenie potencjalnego klienta do zakupu.

Od pewnego czasu coraz częściej mówi się o tzw. opakowaniach funkcjonalnych, które nie tylko informowałyby konsumenta, ale również wyręczałyby go we wszystkich możliwych czynnościach. Dotyczy to głównie dbania o jakość zapakowanego produktu. Reagując na te trendy przyjmuje się, że nowe opakowanie powinno być aktywne.

Co to dokładnie oznacza i czym miałaby się wyrażać ta aktywność opakowań?

Podstawowa funkcja aktywnego opakowania polega na tym, że wpływa ono na produkt. Jego podstawowym zadaniem jest przedłużanie czasu przydatności towaru do spożycia. Opakowanie ma za zadanie poprawić również walory smakowe produktu i utrzymać jego stały kolor.

Wydawałoby się, że takie zalety są niemożliwe do osiągnięcia. Od jakiegoś czasu jest jednak inaczej. Wielu producentów opakowaniowych jest w stanie stworzyć opakowania, które będą wpływały na produkt.