Akzo Nobel Industrial Coatings na targach Plastpol 2011

Akzo Nobel Industrial Coatings na targach Plastpol 2011
Expancel, dział koncernu Akzo Nobel, reprezentowany w Polsce przez firmę Akzo Nobel Industrial Coatings zaprezentuje na targach Plastpol 2011 w Kielcach dwie serie nowych produktów.

Expancel to porofor fizyczny wykorzystujący unikalną technologię ekspandowalnych mikrosfer. Mikrosfera zbudowana jest z termoplastycznej, gazoszczelnej otoczki o mikroskopijnych rozmiarach zawierającej węglowodór. Kiedy zostanie wystawiona na działanie temperatury, następuje proces ekspansji mikrosfer. W wyniku tego następuje ogromny spadek ciężaru właściwego z 1,1 g/cm3 do około 0,03 g/cm3. Proces ten tworzy strukturę zamkniętych porów o znacznie większej ich jednorodności w porównaniu z klasycznymi poroforami chemicznymi.

Pierwsza z nowości prezentowanych na Plastpolu to Expancel FG, czyli grupa produktów spełniających regulacje UE odnośnie tworzyw, które mogą mieć bezpośredni kontakt z żywnością. Grupa ta może być stosowana w aplikacjach, gdzie spienione tworzywo ma bezpośredni kontakt z żywnością. Przykładowo mogą to być syntetyczne korki do wina, warstwy uszczelniające na kapslach lub wieczkach fwist-off lub opakowania tworzywowe.

Akzo Nobel Industrial Coatings na targach Plastpol 2011


Drugą nowością są mikrosfery Expancel HT do przetwórstwa w wysokich temperaturach. Do tej pory górną temperaturą przetwórstwa dla mikrosfer był poziom 220 – 230 st. C. Natomiast Expancel HT01DUX120 może być przetwarzany w temperaturach na poziomie 230 – 270 st. C, co pozwala na swobodne stosowanie go do porowania polipropylenu, poliamidu czy też tworzywa ABS.

Czytaj więcej: Termoplasty 37