Alpla do 2022 r. zmniejszy emisję CO2 o 10 procent

Alpla do 2022 r. zmniejszy…

Trzeci raport o zrównoważonym rozwoju wydany przez Alpla, globalnego producenta opakowań, dostarcza szczegółowych informacji na temat strategii rozwoju firmy. Raport opisuje postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju w latach 2016-2018, będący podstawą do sformułowania ambitnych celów na lata 2019-2022.

Wyniki firmy Alpla w zakresie zrównoważonego rozwoju za ostatnie trzy lata są bardzo pozytywne: zużycie energii w stosunku do wielkości produkcji zostało zredukowane o 6,6 procent, a zużycie świeżej wody w stosunku do zużycia materiałów o 40 procent. Firma przekroczyła nawet swój cel dotyczący wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.

- W okresie sprawozdawczym popyt gwałtownie wzrósł. Alpla ma ponad 25 lat doświadczenia w recyklingu, zarówno w produkcji recyklatów, jak i w ich przetwarzaniu. Dlatego też jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom sprawdzone rozwiązania w obu tych obszarach - podkreśla Christoph Hoffmann, dyrektor ds. strategii korporacyjnej, zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Firma zredukowała również ślad węglowy, choć nie w takim stopniu, jak zostało to wcześniej zaplanowane. - Odnotowaliśmy większy wzrost niż oczekiwano w krajach, w których produkcja energii elektrycznej wiąże się z dużą emisją dwutlenku węgla - tak Linda Mauksch, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w Alpla, wyjaśnia przyczyny z powodu których cel dotyczący ograniczenia śladu węglowego nie został osiągnięty.

Myśl globalnie, działaj lokalnie

- Globalne cele można osiągnąć tylko dzięki wysiłkom wszystkich regionów - mówi Mauksch opierając się na doświadczeniu firmy. Alpla posiada 178 zakładów w 46 krajach. Spośród tych zakładów 72 znajdują się w siedzibach klientów. Takie podejście redukuje koszty transportu i emisję dwutlenku węgla. Wiele zakładów zaplanowało i wdrożyło własne projekty zrównoważonego rozwoju. Raport na temat zrównoważonego rozwoju przedstawia udane przykłady takich projektów w Indiach, Brazylii i Portugalii.

Materiały pochodzące z recyklingu

W okresie sprawozdawczym znacznie wzrósł udział materiałów pochodzących z recyklingu. W 2016 roku było to 90 000 ton przetworzonego PET i HDPE, co odpowiada 6 procent wszystkich użytych materiałów. W 2018 roku firma przetworzyła 122.000 ton przetworzonego PET, co stanowi 13 procent całkowitej konsumpcji PET. Ilość przetworzonego HDPE wykorzystanego w 2018 roku wyniosła 26 000 ton, co stanowi 4 procent wykorzystanych materiałów. Łączna ilość materiałów poddanych recyklingowi w 2018 roku wyniosła zatem 150 000 ton, czyli 9 procent.

Innowacje i ambitne cele

Jako lider innowacji, Alpla może również wskazać kilka sztandarowych inicjatyw w dziedzinie rozwoju produktów: od butelek wykonanych w całości z recyklatu, poprzez kompostowalne kapsułki do kawy, po butelkę z HDPE, która jest do 60 procent lżejsza od standardowych butelek. Od 2022 roku firma chce wprowadzać na rynek co najmniej trzy innowacje rocznie.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jako czynnik sukcesu

W ramach globalnego zobowiązania New Plastics Economy, Alpla zobowiązała się do wytwarzania produktów w 100% nadających się do recyklingu do 2025 roku i zainwestowania 50 milionów euro w rozwój działalności recyklingowej. Ilość przetworzonych materiałów pochodzących od konsumentów i poddanych recyklingowi powinna wzrosnąć do 25 procent całkowitego zużycia materiałów do tego czasu.

Zarządzanie energią

Zużycie energii ma duży wpływ zarówno na łączne koszty produkcji, jak i na środowisko. Kluczowy czynnik w zarządzaniu energią to dla firmy Alpla posiadanie nowoczesnej infrastruktury. W zakładach regularnie przeprowadzana są oceny zużycia energii i modernizacje. Poprawa efektywności po wdrożeniu wniosków z przeprowadzonych audytów wynosi nawet 20 procent.

W celu zmniejszenia emisji CO2 Alpla stawia na odnawialne źródła energii. Na całym świecie moduły fotowoltaiczne wytwarzają prąd dla  zakładów firmy. Zakłady w Austrii pobierają dużą część prądu ze źródeł alternatywnych (woda, słońce). W Meksyku firma nawiązała współpracę z elektrownią wiatrową, dzięki czemu pokrywa ponad 60% swojego zapotrzebowania na energię.

Do 2022 firma chce zwiększyć globalną efektywność energetyczną o 3,5% w porównaniu z rokiem 2018, zaś celem nadrzędnym jest zmniejszenie bezwzględnej emisji dwutlenku węgla o 10 procent do 2022 roku w porównaniu z 2018.

JL

Zdjęcie: Alpla

Reportaże

Forum