Alpla jako jeden z przedstawicieli branży opakowaniowej członkiem Paktu Plastikowego

Alpla jako jeden z przedstawicieli…

Alpla, lider rynku opakowań i recyklingu, została członkiem-założycielem Polskiego Paktu Plastikowego na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Celem paktu jest zmiana do 2025 r. sposobu obecnego wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Sygnatariuszami Paktu zostały także firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych oraz związane z łańcuchem wartości opakowań. 

- Udział w Polskim Pakcie Plastikowym jest kolejnym działaniem związanym z aktywną rolą, jaką chcemy odgrywać w przemyśle opakowaniowym. Jeżeli chodzi o efektywną gospodarkę o obiegu zamkniętym, już jakiś czas temu podpisaliśmy zobowiązania Global Commitment w ramach Fundacji Ellen MacArthur, w którym zadeklarowaliśmy inwestycję 50 000 000 euro w działania związane z recyklingiem. Ponadto opracowujemy rozwiązania opakowaniowe, które są produkowane z zastosowaniem co najmniej 25% materiału pochodzącego z recyklingu i w pełni nadają się do ponownego przetworzenia - mówi Mariusz Musiał, dyrektor zarządzający Alpla w Polsce.

Jednym z celów Paktu jest identyfikacja i eliminacja nadmiernych oraz problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, wdrożenie innowacji i wykorzystanie alternatywnych modeli. Przy opracowywaniu nowych rodzajów opakowań Alpla stale stosuje zasady projektowania pod kątem recyklingu. Pewne typy opakowań wykonanych z materiałów kompozytowych lub wielowarstwowych często stanowią problem - ich przetworzenie bywa trudne lub czasami wręcz niemożliwe. Jedną z opracowanych przez producenta odpowiedzi na ten problem są podobne do saszetki pojemniki przystosowane do ponownego napełniania. Wykonany są z PET lub HDPE, który w 100% nadaje się do recyklingu, a także może zawierać recyklat. 

Kolejnymi kluczowymi celami są: dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek oraz produkcja opakowań z tworzyw sztucznych nadających się w 100% do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Alpla w ramach projektów minimalizujących wpływ opakowań na środowisko naturalne, wspólnie z KHS, opracowała innowacyjną butelkę zwrotną PET, której wprowadzenie do powszechnego użytku pozwalałoby na wykorzystywanie jej co najmniej 15 razy. Pod koniec cyklu życia można ją poddać recyklingowi, a materiał wykorzystać do produkcji kolejnych opakowań PET. Co więcej jest ona dużo lżejsza od szkła, więc generuje znacznie mniej CO2 przy transporcie.

Dodatkowo firma stale dąży do tego, żeby każde produkowane opakowanie z tworzywa sztucznego mogło być użyte i ponownie przetworzone z korzyścią dla ludzi i środowiska naturalnego. Od 2013 r. ALPLA posiada w Polsce zakład PET Recycling Team, który produkuje rPET do kontaktu z żywnością. W br. został on rozbudowany, co pozwoliło podwoić moce wytwórcze fabryki z 15 000 do 30 000 ton recyklatu rocznie. By uzyskać taką ilość materiału, trzeba przetworzyć około 1,7 mld zużytych butelek. Co ważne, w 95% pochodzą one z Polski. Aby proces był efektywny, konieczny jest jednak odpowiedni system zbiórki opakowań z rynku, a na tym polu, zarówno w Polsce jak i w innych krajach, jest jeszcze wiele do zrobienia. 

Źródło: Alpla