Alupol Packaging zamiast Segmentu Opakowań Giętkich

Alupol Packaging zamiast Segmentu Opakowań Giętkich
Grupa Kęty skończyła przekształcenia związane ze swoim Segmentem Opakowań Giętkich. Powstała nowa firma, która będzie skoncentrowana na działalności w branży opakowaniowej.

Dotychczasowy SOG, czyli Segment Opakowań Giętkich stał się firmą Alupol Packaging. Wpierw powstała nowa spółka Alupol Packaging Kęty, która przejęła majątek Segmentu Opakowań Giętkich w Kętach, a potem nastąpiło objęcie przez Alupol Sp. z o.o. 100 proc. udziałów w Alupol Packaging Kęty.

Niedawno pojawiła się informacja, że Grupa Kęty rozważa możliwość przeprowadzenia IPO, czyli pierwszej oferty publiczne Alupolu, ale ostateczna decyzja o formie dofinansowania firmy powinna zostać podjęta w pierwszym kwartale 2010 r. Zdaniem szefostwa Kęt sektor, w którym działa Alupol ma tak dobre perspektywy, że Kęty są bliskie podjęcia decyzji zakupu kolejnych urządzeń za 30 mln zł, które doraźnie pozwolą firmie na zwiększenie skali produkcji. Wartość docelowego programu dla Alupolu to skala rzędu 100 do 150 mln zł. Wiadomo też, że już teraz Alupol wykorzystuje 85 proc. zdolności i gdyby nie konieczność wykonywania przeglądów urządzeń, to zdolność mogłaby spokojnie wynosić 100 proc.

Grupa Alupol Packaging należąca do Grupy Kapitałowej jest największym producentem opakowań giętkich w kraju. W jej skład wchodzą: Alupol oraz jej „spółka córka" Alupol Packaging Kęty.

Grupa posiada ok. 20 proc. udział w rynku, zaopatrując w opakowania koncerny międzynarodowe, producentów marek własnych oraz średnie i małe przedsiębiorstwa działające na rynku lokalnym. W ofercie firmy dostępne są opakowania dla branż koncentratów spożywczych, cukierniczej, tłuszczowej, mleczarskiej, farmaceutycznej i chemicznej.

Czytaj więcej: Rynek 830 Opakowania 1104