Ameryka Południowa z własnym ABS

Ameryka Południowa z własnym…
Spółka Styrolution, globalny dostawca związków styrenu, oraz Braskem, największy producent żywic termoplastycznych i biopolimerów na kontynencie amerykańskim, podpisały porozumienie wyrażające chęć powołania spółki joint venture na terenie Brazylii, której celem byłaby budowa zakładów wytwarzających ABS i SAN. Fabryka o wydajności 100 tys. ton rocznie obsługiwałaby klientów z Brazylii i całej Ameryki Południowej.

Rynek Brazylii - kraju liczącego 200 mln mieszkańców, którego PKB szacuje się na poziomie 2,3 bln dol. - znajduje się obecnie w rozkwicie. W ostatnich latach w Brazylii odnotowano znaczący wzrost rynku AGD i sektora motoryzacyjnego, głównych odbiorców materiałów styrenowych. Do tej pory ABS i SAN były importowane do kraju przez dystrybutorów. Nowa spółka miałaby wypełnić istniejącą lukę - planowana fabryka oferowałaby konsumentom z kraju i całego regionu m.in. większe bezpieczeństwo dostaw.

Wkładem Styrolution do spółki byłoby doświadczenie w produkcji materiałów styrenowych, szerokie portfolio produktowe i licencje technologiczne, natomiast Braskem, jako największa spółka petrochemiczna regionu, wsparłby wspólne przedsięwzięcie znajomością rynku, rozbudowaną infrastrukturą oraz miejscem na budowę nowej instalacji.

Zgodnie z zawartym wstępnym porozumieniem, spółka Styrolution posiadałaby 70 proc. akcji spółki, Braskem natomiast - 30 proc. Zawiązanie spółki będzie podlegało weryfikacji przez odpowiednie organy. Po uzyskaniu zgody, rozpoczęcie inwestycji mogłoby nastąpić w 2015 roku, zaś produkcja wystartowałaby w 2017 roku.

- Styrolution obecnie wdraża nową strategię opierającą się na wzroście w trzech obszarach - obecności na rynkach wschodzących, rozwijania działu styrenowego oraz skupienia się na wybranych branżach o dużym potencjale wzrostu - mówi Roberto Gualdoni z firmy Styrolution. - Nowa inicjatywa stanowi dla nas wypełnienie wszystkich strategicznych celów i cieszymy się, że będziemy mogli brać udział w tym przedsięwzięciu wraz z firmą Braskem.

- Nowa spółka znacząco wzmocni przemysł petrochemiczny w Brazylii, zwłaszcza w zakresie produkcji ABS - powiedział Carlos Fadigas z firmy Braskem. - Obecnie kraj jest w tym przypadku całkowicie uzależniony od importu, a nasze przedsięwzięcie będzie służyło powstawaniu nowych inwestycji na tym polu.