Ampacet prezentuje ekologiczne rozwiązania w dziedzinie masterbatchy

Ampacet prezentuje ekologiczne…
Komisja Europejska przyjęła ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmujący zaktualizowane wnioski ustawodawcze dotyczące odpadów w celu stymulacji przejścia Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym, co spowoduje zwiększenie konkurencyjności na rynku globalnym, wzmocnienie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, a także utworzenie miejsc pracy.

Zaktualizowane wnioski ustawodawcze dotyczące odpadów definiują jasno określone cele w zakresie redukcji ilości odpadów oraz ustanawiają ambitną i wiarygodną długoterminową politykę w zakresie gospodarowania odpadami i ich recyklingu.

Europa rozpoczęła proces przechodzenia z gospodarki linearnej na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zamiast wydobywania surowców, ich jednokrotnego wykorzystania i wyrzucania nowa wizja obejmuje zupełnie inny model gospodarczy. W gospodarce o obiegu zamkniętym takie procesy jak ponowne wykorzystanie, naprawa oraz recykling stają się normą, a odpady należą już do przeszłości. Głównym celem jest przekształcenie UE w zasobooszczędną, zieloną oraz konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną.

Firma Ampacet przyjmuje odpowiedzialność i przykłada dużą wagę do swego programu zrównoważonego rozwoju, a także stale pracuje nad rozwojem nowych, innowacyjnych i „zielonych” rozwiązań. W przypadku nowego masterbatcha Odor Scavenger 1000258-E, masterbatcha Blue Edge 78 (7600078-E), trwałego czarnego masterbatcha REC-O-BLACK 216 oraz masterbatcha Ampacet BIORANGE zastosowano specjalne rozwiązania z myślą o poprawie właściwości i funkcjonalności poużytkowych tworzyw sztucznych.

Czarny masterbatch REC-O-BLACK 216 jest wykonana w ponad 95% z wtórnych (ang. REC – recycled) i odzyskanych (ang. RECO – recovered) surowców poużytkowych, tzn. z polietylenowego nośnego tworzywa sztucznego z recyklingu oraz czarnego węglowego pigmentu odzyskanego z procesu poużytkowego recyklingu produktów gumowych, np. opon. Masterbatch REC-O-BLACK 216 jest przeznaczony do elastycznych i sztywnych zastosowań. Przy zastosowaniu w przypadku folii można go używać do ogólnego pakowania towarów przemysłowych i konsumenckich, a także do elastycznych zastosowań infrastrukturalnych.

Odor Scavenger 1000258-E to silny pochłaniacz zapachu o szerokim spektrum działania, który neutralizuje przykry zapach materiałów z recyklingu i utrzymuje go wewnątrz polimeru. Poprzez neutralizację przykrego zapachu materiałów z recyklingu Odor Scavenger 1000258-E pozwala na znaczne zwiększenie współczynnika wykorzystania poużytkowych tworzyw sztucznych, trwale minimalizując zapach, a w konsekwencji pomaga znacząco ograniczyć koszty związane z zakupem polimerów i wyraźnie zmniejszyć ślad węglowy. Odor Scavenger 1000258-E został opracowany specjalnie do stosowania w technologii wtrysku i rozdmuchu, folii oraz innych zastosowań w zakresie wytłaczania, takich jak geomembrany.

Ampacet bottles