Ampacet z certyfikatem COTREP dla koncentratów REC-NIR-BLACK do PP i HDPE

Ampacet z certyfikatem COTREP…

Ampacet, światowy lider w dziedzinie koncentratów, uzyskał certyfikat COTREP dla czarnych koncentratów REC-NIR-BLACK 1900302-EA i 4900147-E umożliwiających sortowanie z wykorzystaniem bliskiej podczerwieni (NIR), przeznaczonych do stosowania w produkcji sztywnych opakowan poliolefinowych. 

Firma Pellenc ST przeprowadziła udane testy dynamicznego sortowania NIR na czarnych butelkach z HDPE i PP zgodnie z protokołami COTREP, dzięki czemu Ampacet jest pierwszą firmą, która uzyskała certyfikat COTREP dla czarnych koncentratów produkowanych z wykorzystaniem tego rodzaju polimerów. COTREP to komitet techniczny ds. recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych we Francji, założony przez firmy Citeo, Elipso i Valorplast. 

- Korzystanie z koncentratów REC-NIR-BLACK firmy Ampacet pozwala firmom wprowadzać na rynek francuski produkty w czarnym opakowaniu bez płacenia dodatkowego podatku (w wysokości 10% w 2020 r.) doliczanego do podatku na ochronę środowiska, o którego wysokości decyduje francuska organizacja CITEO - powiedział Philippe Hugelé, dyrektor Ampacet ds. działalności strategicznej w zakresie moldingu.

- Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych i plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym wyznaczają cel w zakresie recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych do 2030 r., przy czym do 2025 r. co najmniej 50% opakowań z tworzyw sztucznych będzie poddawanych recyklingowi. Produkowane przez Ampacet koncentraty REC-NIR-BLACK wyraźnie przyczyniają się do recyklingu czarnych produktów z tworzyw sztucznych - dodał Hugelé.

Koncentrat REC-NIR-BLACK, będący częścią projektu R3 Sustainable Solutions, w ramach którego Ampacet realizuje politykę polegającą na opracowywaniu nowych i innowacyjnych produktów pomagających chronić nasze środowisko, został laureatem nagrody Plastics Recycling Awards Europe 2019 dla innowacji roku w zakresie technologii produktu. 

Koncentraty REC-NIR-BLACK są przezroczyste w bliskiej podczerwieni (NIR), co umożliwia sortowanie zawierających je produktów z użyciem czujników optycznych w bliskiej podczerwieni oraz ich recykling. Technologia ta pozwala na recykling i ponowne użycie  czarnych odpadów opakowaniowych oraz umożliwia podmiotom zajmującym się recyklingiem waloryzację tego typu odpadów i wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym. 

W celu recyklingu opakowań plastikowych do postaci regranulatów odpady z tworzyw sztucznych są sortowane w zakładach odzysku tworzyw sztucznych według rodzaju polimeru. Sortowanie wstępne, niezbędny i wymagający etap, zwłaszcza ze względu na różne właściwości każdego rodzaju tworzywa, daje czysty strumień danego typu polimeru. W większości zakładów odzysku dokonuje się tego za pomocą technologii zautomatyzowanego sortowania przy użyciu sorterów optycznych w bliskiej podczerwieni.

Jednak sortowanie optyczne w bliskiej podczerwieni nie pozwala zidentyfikować i oddzielić tworzyw sztucznych zawierających sadzę, najczęściej używany czarny pigment. Sadza pochłania znaczną część widma ultrafioletowego i podczerwonego, uniemożliwiając odbicie światła podczerwonego z powrotem do czujnika, a tym samym blokując rozpoznawanie typu polimeru przez skan NIR.

Podczas, gdy większość czarnych opakowań nie może być sortowana przez firmy zajmujące się recyklingiem i może być jedynie składowana na wysypiskach śmieci lub wykorzystywana do odzyskiwania energii, opakowania zawierające czarne koncentraty Ampacet wykrywalne w bliskiej podczerwieni można skanować za pomocą technologii NIR w celu ich automatycznego sortowania w zakładach odzyskiwania. 

rec-nir-black

R3 odnosi się do globalnej polityki gospodarki o obiegu zamkniętym: ograniczania (ang. reduce), ponownego wykorzystywania (ang. reuse) i recyklingu oraz odchodzenia od regionalnego liniowego modelu pozyskiwania, produkowania i wyrzucania. Przyniesie to korzyści obecnej działalności firmy Ampacet, jej klientom i planecie bez uszczerbku dla potrzeb przyszłych pokoleń. Ampacet stara się być częścią rozwiązania, a nie częścią problemu niewłaściwego gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych, nadmiernego wykorzystania tworzyw sztucznych i innych rodzajów odpadów środowiskowych.

Przedsiębiorstwo Ampacet Corporation dysponuje 25 zakładami produkcyjnymi w 18 krajach, co daje mu czołową pozycję wśród producentów koncentratów na świecie, a jego oferta obejmuje największy asortyment koncentratów kolorowych, czarnych, białych oraz dodatków modyfikujących, przeznaczonych do stosowania w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W swojej działalności przedsiębiorstwo dąży do zrównoważonego rozwoju i rentowności, czego wyrazem jest opracowywanie innowacyjnych, opłacalnych i zrównoważonych rozwiązań, które zwiększają atrakcyjność wyglądu tworzyw sztucznych oraz ich funkcjonalność oraz parametry użytkowe, przekraczając kolejne granice w tej dziedzinie. 

Firma Ampacet Corporation ma siedzibę w miejscowości Tarrytown w stanie Nowy Jork, a na całym świecie zatrudnia ponad 2 tys. osób. W skład przedsiębiorstwa wchodzą laboratoria techniczne i kolorystyczne oraz zakłady produkcyjne zlokalizowane w obu Amerykach, Azji i Europie. Więcej informacji można znaleźć na stronie ampacet.com.