Ampacet z notą techniczną Cotrep dla nowych rozwiązań REC-NIR-Black sortowalnych w NIR

Ampacet z notą techniczną…

Firma Ampacet, światowy lider w zakresie produkcji koncentratów, otrzymała notę techniczną Cotrep dotyczącą nowej generacji rozwiązań w sferze koncentratów sortowalnych metodą NIR.

REC-NIR-Black 135 jest koncentratem, dla którego firma otrzymała notę techniczną Cotrep dotyczącą spełnienia nowych i bardziej rygorystycznych protokołów PET.

Cotrep, komitet techniczny ds. recyklingu opakowań plastikowych we Francji, założony przez Citeo, Elipso i Valorplast, niedawno zmienił swój protokół sortowania czarnych opakowań PET. Chociaż urządzenia do recyklingu PET są wyposażone czujniki optyczne do sortowania strumieni PET według kolorów w paśmie światła widzialnego, identyfikacja przezroczystego i ciemnego plastiku może być problematyczna, częściowo dlatego, że wykrywanie kolorów pojemników PET odbywa się na czarnych taśmach przenośnikowych. W związku z tym spektrometry zakresu widzialnego zainstalowane nad taśmociągami niekoniecznie odróżniają ciemne pojemniki od przezroczystych i w rezultacie kierują ciemne opakowania do strumienia przezroczystego, zanieczyszczając strumień przezroczysty ciemnymi tworzywami sztucznymi.

Zgodnie z protokołami Cotrep, firmy zajmujące się rozwiązaniami z zakresu recyklingu, Pellenc ST i Tomra, przeprowadziły skuteczne testy sortowania za pomocą bliskiej podczerwieni i sortowania kolorymetrycznego czarnych butelek PET, zawierających Ampacet REC-NIR-Black 135. Badania wykazały, że sztywne opakowania PET zawierające do 8% koncentratu REC-NIR-Black PE 135 firmy Ampacet mogą być wykrywane za pomocą skanowania z użyciem bliskiej podczerwieni (NIR) i wprowadzane do cyklu przetwarzania kolorowych opakowań PET z taką samą skutecznością sortowania (pod względem jakości i procentu wykrywania), co inne stosowane w gospodarstwach domowych sztywne materiały opakowaniowe.

rec-nir-black-new-logo2
Firma Ampacet otrzymała notę techniczną Cotrep dotyczącą nowej generacji koncentratów REC-NIR-Black z możliwością sortowania metodą bliskiej podczerwieni (NIR). Badania wykazały, że sztywne opakowania PET zawierające do 8% koncentratu REC-NIR-Black PE 135 firmy Ampacet mogą być wykrywane za pomocą skanowania z użyciem bliskiej podczerwieni (NIR) i wprowadzane do cyklu przetwarzania kolorowych opakowań PET z taką samą skutecznością sortowania (pod względem jakości i procentu wykrywania), co inne stosowane w gospodarstwach domowych sztywne materiały opakowaniowe.


Firma Ampacet otrzymała również dwie nowe pozytywne noty techniczne dotyczące rozwiązań poliolefinowych REC-NIR-Black nowej generacji, o wyższej odporności na ciepło niż poprzednie wersje.

Seria koncentratów REC-NIR-Black, należąca do zrównoważonych rozwiązań R3 firmy Ampacet, została uznana za zwycięzcę w konkursie Plastics Recycling Awards 2019 w kategorii „Innowacja roku w zakresie technologii produktów”.

Większość czarnych opakowań zawiera sadzę, czyli najczęściej stosowany czarny pigment, co uniemożliwia ich sortowanie przez zakłady zajmujące się recyklingiem. Sadza węglowa pochłania znaczną część widma ultrafioletowego i podczerwonego, uniemożliwiając odbicie podczerwieni z powrotem do czujnika, tym samym blokując rozpoznawanie typu tworzywa poprzez skanowanie za pomocą bliskiej podczerwieni. Czarne opakowania plastikowe w większości mogą jedynie trafiać na wysypiska śmieci lub być stosowane do odzysku energii. Opakowania wyprodukowane z użyciem przejrzystych dla bliskiej podczerwieni czarnych koncentratów Ampacet mogą być skanowane z użyciem technologii bliskiej podczerwieni na potrzeby automatycznego sortowania w zakładach zajmujących się recyklingiem. Technologia ta pozwala na ponowne wykorzystanie i poddawanie recyklingowi czarnych opakowań i pozwala zakładom recyklingowym przetwarzać takie odpady.

Aby uzyskać więcej informacji na temat serii Ampacet REC-NIR-Black, napisz na adres marketing.europe@ampacet.com.