Analiza rynku polistyrenu

Stabilnością odznacza się segment opakowań przemysłowych i spożywczych generujący 14 proc. udziałów w rynku dla styropianu. Obok izolacji jest to największy sektor wykazujący zapotrzebowanie na EPS.

W ubiegłym roku na rynku aktywnych było około 140 zakładów produkcji styropianu. Taka liczba pozwala na stwierdzenia, że mamy do czynienia z bardzo rozdrobnionym rynkiem. W jego ramach funkcjonuje kilka podmiotów z kapitałem zagranicznym.

Największe zapotrzebowanie na styropian i XPS zgłasza wspomniany już rynek izolacji. Jest to ok. 61 proc. Kolejnym obszarem zapotrzebowania jest sektor produkcji wełny mineralnej (34 proc.). Biorąc jednak pod uwagę wszystkie zastosowania techniczne, a nie tylko izolacje termiczne, to udziały w rynku kształtują się następująco: EPS+XPS 35 proc., wełna mineralna 55 proc., pozostałe typy 10 proc.

Na rynku największych producentów EPS nie zaszły w ostatnim czasie wielkie zmiany. Wciąż największym producentem pozostaje koncern BASF. W dalszej kolejności na liście wytwórców znajdują się takie firmy jak DOW, Total, Ineos-Nova, Polimeri, Niżniekamsknaftochem, Synthos, Salvatnefteorgsintez oraz Penoplex.

Jaka jest sytuacja Synthosu?

- W Europie wyłączając Rosję jest obecnie siedmiu producentów polistyrenów ogólnego przeznaczenia GPPS i wysokoudarowych HIPS. Pięciu największych europejskich producentów polistyrenu kontroluje 94 proc. zdolności produkcyjnych. Synthos z udziałem na poziomie 5 proc. rynku jest narażony na silną konkurencję ze strony większych producentów mających szeroką ofertę dla każdego odbiorcy - przyznaje Tomas Biedrava.

W Europie Centralnej produkcja polistyrenu wynosi ok. 250 tys. MT i rośnie średnio o 3 proc., w skali roku. Produkcja polistyrenu w naszym regionie nie jest jednak wystarczająca i znaczne ilości są importowane z Europy Zachodniej.

Popyt na polistyren w 2007 r. wyniósł 330 000 MT, co stanowi ok. 2 proc. światowego popytu. Największe zużycie polistyrenu ma miejsce w Polsce i na Węgrzech (60 proc. całkowitego zużycia w regionie). Jednorazowe opakowania stanowią największy udział (60 proc.) w wykorzystaniu polistyrenu jako surowca. W 2011 r. import PS będzie stanowił prawie 30 proc. zużycia.