Analiza sytuacji w branży maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Po analizie światowej branży warto nieco miejsca poświęcić polskiemu rynkowi. Jak wiadomo jest on w ogromnej mierze odbiorcą maszyn i technologii powstających poza Polską. Tutaj w okresie ostatnich trzech lat zmieniło się niezbyt wiele. Wciąż wśród największych dostawców maszyn do przetwórstwa tworzyw dominują te same firmy. Wśród oferentów wtryskarek palmę pierwszeństwa dzierży niepodzielnie Engel, a za nim w bezpiecznej dla lidera odległości znajdują się sprzedawcy takich marek jak Krauss Maffei, Arburg, Demag, Haitian.

Jednym ze wskaźników pozwalających ocenić popyt na maszyny przetwórcze w Polsce jest analiza tempa wzrostu ich importu. Z danych statystycznych wyraźnie widać, że co roku, od 2005 r., pieniężna wartość maszyn importowanych do Polski wzrasta. Tym samym można przyjąć, że zwiększa się też ogólny popyt na maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i kauczuku. Trend ten dokładnie obrazuje poniższy wykres.

Wykres: Import do Polski maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy w okresie 2005 – 2009. Wartości w mln euro. Źródło: GUS.

Import do Polski maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy w okresie 2005 – 2009. Wartości w mln euro. Źródło: GUS.Na podobną tendencję mówiącą o wzroście importu maszyn do przetwórstwa do Polski wskazuje też kolejny wykres. Tym razem zaprezentowano na nim wzrost wartości sprowadzanych do Polski maszyn w ujęciu tonażowym. Jak widać polskie firmy importują nie tylko maszyny do przetwórstwa za coraz większą sumę pieniężną, ale też o coraz wyższym tonażu łącznym.

Wykres: Import do Polski maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy w okresie 2005 – 2009. Wartości w tonach. Źródło: GUS.

Import do Polski maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy w okresie 2005 – 2009. Wartości w tonach. Źródło: GUS.


Warto również zapoznać się ze strukturą importu maszyn do Polski wedle krajów, z jakich zostały one sprowadzone. I tak jeśli chodzi o liczbę urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, to oczywiście dominują producenci z Niemiec. Poniższa tabela przedstawia dziesięciu największych dostawców maszyn do Polski.

Tabela: Kraje, które dostarczyły do Polski największą ilość maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy w 2008 r.

KrajIlośćWartość w euro
Niemcy8216120,69 mln
Chiny576823,68 mln
Włochy372794,01 mln
Japonia324744,63 mln
Austria206023,95 mln
Francja190434,76 mln
Korea Płd.13708,0 mln
Tajwan11017,14 mln
Szwajcaria37914,96 mln
USA2918,10 mln
Łącznie34032434,58 mln