Ankieta przeprowadzona wśród pracowników ZAT S.A.

Ankieta przeprowadzona wśród…
Po raz drugi pracownicy Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A (ZAT S.A.), firmy należącej do sektora WSCh wypowiedzieli się na temat najważniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem swojej Firmy, w tym także dotyczących planów prywatyzacji ZAT S.A.

(Pierwsze badanie miało miejsce na początku 2003 r.)

W dobrowolnej, anonimowej ankiecie – badaniu, przeprowadzonym we wrześniu br. przez specjalistów Grupy Doradczej Astrum przy Wyższej Szkole Biznesu w Tarnowie oraz Biuro Public Relations ZAT S.A. wzięło udział 53 % załogi (tj. 1331 osób). Wyniki ankiety są reprezentatywne dla całej populacji pracowników ZAT S.A.

Opinie i oceny pracowników dotyczyły nastepujacych obszarów: jakości pracy w ZAT S.A (miejsce i organizacja pracy), źródeł stresu i motywacji, atmosfery dla inicjatywy oraz stosunki przełożony-podwładny, wdrażanych systemów zarządzania, prywatyzacji ZAT S.A., zadań priorytetowych, działań Zarządu, działań zakładowych związków zawodowych oraz przepływu informacji w i o ZAT S.A.

Jak pokazują wyniki:
  • blisko 2/3 pracowników pozytywnie oceniło zmiany jakie zaszły w ich Firmie w przeciągu ostatniego roku
  • 3/4 załogi popiera działania zarządu zmierzające do prywatyzacji ZAT S.A. z udziałem Grupy PKN Orlen i Anwil S.A.
Za priorytetowe zadanie uznano oddłużenie Zakładów, inwestycje rozwojowe i utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia.

źródło: Biuro Public Relations, Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 449

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8


Reportaże

Forum

Todarek12

Prototypowa forma wtryskowa 2020-09-10

Todarek12

Jaki rodzaj folii do szycia elementów odzieży i akcesoriów 2020-09-07

Piotrekente

Czas cyklu 2020-09-01

Todarek12

Opłacalność przewijania folii stretch 2020-08-26

Pmitas

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-08-19