Anwil wciąż z tymczasowym prezesem

Anwil wciąż z tymczasowym prezesem
1 września 2014 rada nadzorcza Anwilu ponownie oddelegowała do czasowego pełnienia funkcji prezesa spółki Piotra Chełmińskiego, przewodniczącego rady nadzorczej spółki oraz członka zarządu PKN Orlen ds. Rozwoju i Energetyki. Chełmiński po raz pierwszy został oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa Anwilu w maju, po złożeniu rezygnacji przez Krzysztofa Wasielewskiego.

Jednocześnie rada nadzorcza powołała w skład zarządu spółki Mirosława Kwiatkowskiego, który wcześniej związany był ze spółkami sodowymi Ciechu. Pełnił dotychczas m.in. funkcje prezesa zarządu IZCH Soda Mątwy w Inowrocławiu (2012-2013), wiceprezesa zarządu IZCH Soda Mątwy (2010-2012), prezesa zarządu JZS Janikosoda w Janikowie (2005-2006).

Mirosław Kwiatkowski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego, Podyplomowe Studium Zarządzania (UMK) oraz liczne kursy menedżerskie w zakresie rachunkowości, controllingu, a także doskonalenia umiejętności menedżerskich.

Po decyzji rady nadzorczej w skład czteroosobowego zarządu Anwilu wchodzą: Piotr Chełmiński (prezes zarządu), Arkadiusz Banaszek (członek zarządu, dyrektor operacyjny), Krzysztof Dzuba (członek zarządu, dyrektor finansowy) oraz Mirosław Kwiatkowski (członek zarządu odpowiedzialny za obszar sprzedaży).


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska