Azja kołem zamachowym branży opakowań

Azja kołem zamachowym branży opakowań
Według szacunków firmy Smithers Pira zawartych w raporcie "Future of Global Packaging to 2020" wartość światowego rynku opakowań wynosi 812 mld dol. (2014), a w latach 2010-2014 średnie roczne tempo wzrostu wyniosło 4,2 proc. Według prognoz analityków w latach 2015-2020 wzrost wyniesie 3,5 proc. i w roku 2020 wartość rynku osiągnie poziom 998 mld dol. Wyliczenia te opierają się na przewidywanym silnym rozwoju rynku azjatyckiego oraz mocniejszym wzroście w regionach, które w ostatnich latach przeżywały trudności (np. w Europie).

- Po fali kryzysowej lat 2008-2009, która przyniosła znaczny spadek w sprzedaży w światowej branży opakowań, w ostatnich latach rynek podniósł się, wciąż jednak doświadcza wielu trudności - mówi Paul Boyce, jeden z autorów raportu. - Postępująca urbanizacja, wzrost kosztów opakowań, strategia zrównoważonego wzrostu i rozwój klasy średniej w krajach rozwijających się są czynnikami napędzającymi wzrost branży.

Największe udziały w globalnej branży opakowań posiadają kraje azjatyckie, na kolejnych miejscach plasuje się Ameryka Północna i Europa. W Azji wzrost zużycia opakowań pozostaje silny i stabilny, a według ekspertów w regionie tym wciąż tkwi ogromny potencjał rozwoju ze względu na ciągły rozwój klasy średniej, której przedstawiciele coraz chętniej nabywają produkty FMCG, kosmetyki czy lekarstwa. Sprawdza się tu zasada, iż używanie opakowań w codziennym życiu można uznać za symptom dobrobytu w danym regionie.

Najszybciej rozwijającą się gałęzią branży opakowaniowej był sektor opakowań elastycznych z tworzyw sztucznych i według przewidywań ekspertów w najbliższych latach ten trend zostanie utrzymany. Mniejsze udziały w rynku posiadają sztywne opakowania plastikowe oraz opakowania z kartonu.

Coraz ważniejszym trendem kształtującym branżę są zasady zrównoważonego rozwoju. Jednym z przejawów tej tendencji jest ciągłe zmniejszanie wagi opakowań, które pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z transportem oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Świadczy o tym fakt, iż w ciągu ostatnich 20 lat waga przeciętnej półlitrowej butelki z tworzyw sztucznych spadła o połowę. Ale dążenie do redukcji opakowań jest widoczne także w sektorze opakowań metalowych, szklanych i papierowych. Innym przejawem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju są eksperymenty materiałowe (np. inicjatywa Plant Bottle koncernu Coca-Cola).

Raport Smithers Pira, zawierający opracowanie rynku opakowań i prognozy na kolejne pięć lat, opiera się na analizie branży opakowań na 17 wiodących i 33 mniejszych rynkach światowych.

Czytaj więcej: Opakowania 1104 Analiza 233