Azoty Tarnów obniżą emisję podtlenku azotu

Zakłady Azotowe Tarnów podpisały umowę z japońską firmą Mitsubishi Corporation w sprawie redukcji emisji podtlenku azotu (N2O) z instalacji kwasu azotowego w swoich zakładach w Tarnowie-Mościcach.

Umowa zawarta w piątek przez Azoty Tarnów z japońskim koncernem dotyczy budowy przez tarnowską firmę instalacji do katalitycznej redukcji emisji podtlenku azotu (N2O) z instalacji kwasu azotowego.

Realizowany przez obydwie firmy projekt będzie wdrażany w życie według formuły wspólnego wdrożenia na podstawie decyzji "Metody i procedury wspólnego wdrożenia", określone w art. 6 Protokołu z Kioto, przyjętej 10 listopada 2001 r. podczas siódmej sesji Konferencji Stron UNFCCC.

Wygenerowane w wyniku realizacji projektu jednostki ERU będą przedmiotem marketingu i sprzedaży.

Co zostanie zrobione by doprowadzić zadanie do pomyślnego końca?

Zakres prac w obejmuje realizację Projektu na instalacji kwasu azotowego w Azotach Tarnów oraz marketing i sprzedaż jednostek ERU. Mitsubishi udzieli Azotom pomocy finansowej w formie pożyczki na zadania związane z realizacją projektu, której szczegółowe warunki ustalone zostaną w oddzielnej umowie. Maksymalna kwota pożyczki opiewać ma na 1,2 mln euro.

Japończycy będą posiadać także wyłączne prawo do negocjowania warunków sprzedaży jednostek ERU potencjalnym obcym nabywcom, przy czym podpisanie umowy sprzedaży jednostek ERU z nabywcą jednostek ERU, wymaga zgody ze strony polskiej spółki. Przewidywany wolumen ERU w 2008 r. wynosi 287500 ERU (t CO2e), a w latach 2009-2012 po 575000 ERU (t CO2e) rocznie.

Podpisana właśnie umowa, to kolejny przykład współpracy Azotów Tarnów z japońskim koncernem Mitsubishi Corporation. We wrześniu ubiegłego roku obydwie firmy podpisały list intencyjny w sprawie zbadania możliwości wspólnej budowy wytwórni tworzywa konstrukcyjnego POM. W przypadku realizacji projektu, nowa wytwórnia POM o zdolności produkcyjnej 35 tys. ton rocznie, byłaby zbudowana na terenie tarnowskich zakładów do końca 2010 r.

Mitsubishi Corporation, to największa japońska firma handlowa, posiadająca 200 oddziałów w 80 krajach na świecie. Wspólnie z firmami grupy kapitałowej, których jest około 500, Mitsubishi zatrudnia na całym świecie około 54 tys. osób.

Czytaj więcej: Ekologia 249 Umowy 120

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8