Azoty Tarnów w pierwszym półroczu 2009

Azoty Tarnów w pierwszym półroczu 2009
W pierwszym półroczu tego roku Azoty Tarnów osiągnęły zysk netto w wysokości ponad 21,5 mln złotych. Spółka podsumowała właśnie pierwsze sześć miesięcy 2009 r.

Przychody ogółem z działalności Azotów Tarnów w pierwszym półroczu 2009 r. były niższe, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, o 6,1 proc. - Pomimo trwającego kryzysu gospodarczego, którego odzwierciedleniem w naszej działalności jest spadek popytu oraz spadek rynkowych cen produktów, w okresie pierwszego półrocza 2009 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto w wysokości 21 548 tys. zł, a stan środków pieniężnych netto uległ zwiększeniu o 32 137 tys. zł. Ograniczenie zmniejszenia w tym okresie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto Grupy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach o 10,39 proc. w porównaniu do analogicznego, cechującego się wyjątkową koniunkturą i ówczesnymi radykalnie korzystniejszymi uwarunkowaniami cenowymi, jest dowodem skuteczności działań adaptujących Grupę Azoty Tarnów do aktualnej sytuacji gospodarczej - powiedział rzecznik prasowy Azotów Tarnów, Jerzy Jurczyński.

Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach

W pierwszym półroczu Azoty Tarnów realizowało kilka inwestycji związanych z sektorem tworzyw sztucznych. Rozbudowywano Wytwórnię Tworzyw Modyfikowanych. Zadanie o nazwie Intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych jest w pierwszym etapie.

Większość maszyn i urządzeń znajduje się w magazynie inwestycyjnym. Dostawa urządzenia głównego, czyli compoundera nastąpiła w sierpniu. Postępuje budowa magazynu. Hala główna tego magazynu jest już na ukończeniu, kontynuowane są natomiast prace dotyczące przygotowania fundamentów pod silos surowca oraz prace związane z montażem rurociągów transportu pneumatycznego surowca z wydziału produkcyjnego wytwórni poliamidu 6. Koniec przewidziany jest na końcówkę roku.

Trwa też modernizacja magazynu tworzywa o nazwie Tarnamid. Zamontowano już automatyczną linię paletyzującą, w trakcie montażu jest silos do załadunku autocystern.

Toczą się ponadto prace dotyczące analizy projektu przejęcia kontroli nad innym europejskim producentem poliamidu 6, tzw. Projekt Alpha. Celem tych zabiegów jest dokonanie oceny mniej kosztownego i alternatywnego do projektu budowy Wytwórni Poliamidu projektu przejęcia kontroli nad innym europejskim producentem poliamidu 6. Czy i kiedy dojdzie to do skutku firma póki co nie informuje.

Jednocześnie Azoty Tarnów wbrew niedawnym publikacjom prasowym przyznają, że nie podjęły decyzji, a co za tym idzie nie zapewniały, że wytwórnia polioksymetylenu (POM) - będąca jednym z celów inwestycyjnych Spółki przedstawionych w prospekcie emisyjnym – powstanie na Bliskim Wschodzie. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że w Tarnowie nie będzie polsko-japońskiej fabryki za 750 mln zł, którą Azoty miały budować z Mitsubishi Gas Chemical. Zarząd Azotów miał zapewniać, że instalacja powstanie, ale na Bliskim Wschodzie.

- Azoty Tarnów prowadzą jedynie rozmowy z firmami zainteresowanymi takim projektem joint venture, których celem jest szczegółowa analiza uwarunkowań realizacji takiego projektu na Bliskim Wschodzie. Decyzję dotyczącą ewentualnej realizacji inwestycji Zarząd Spółki podejmie dopiero po zakończeniu szczegółowej analizy technologiczno-ekonomicznej ewentualnej realizacji takiego przedsięwzięcia. Do chwili jej zakończenia spółka nie składała i nie złoży żadnych oświadczeń lub zobowiązań, o których pisze dziennik Parkiet. Publikacja dziennika wprowadza w błąd. Istnieje fundamentalna różnica pomiędzy rzekomym zobowiązaniem lub oświadczeniem Zarządu, że coś jest lub będzie na pewno (czyli „zapewnieniem”, że instalacja powstanie na Bliskim Wschodzie), a faktem, że Azoty Tarnów prowadzą rozmowy na temat ewentualnej realizacji takiego projektu – komentuje Jerzy Jurczyński, rzecznik Azotów Tarnów.

Czytaj więcej: Finanse 67

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8


Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże