BASF Coatings w Chinach przechodzi na zasilanie ze źródeł odnawialnych

BASF Coatings w Chinach przechodzi…

Zakłady BASF Shanghai Coatings Minhang i Caojing w Szanghaju oraz wytwórnia żywic BASF Coatings w Caojing w Szanghaju poinformowały, że w 2023 r. w całej swojej działalności korzystają wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. W ten sposób dział BASF Coatings przybliża się do realizacji swoich globalnych celów zrównoważonego rozwoju, dotyczących ograniczenia emisji związków węgla, poprawy efektywności materiałowej oraz rozwijania bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań.

Szacuje się, że dzięki połączeniu bezpośrednich zakupów energii ze źródeł odnawialnych (R-DPP), zakupu międzynarodowego certyfikatu energii odnawialnej I REC oraz innych środków BASF Automotive OEM Coatings zmniejszy emisję o około 19 000 ton ekwiwalentu CO2 do końca 2023 r. w Chinach.

Zrównoważony rozwój jest zakorzeniony w strategii naszej firmy. Jesteśmy dumni z tego, że jako jeden z branżowych liderów pod tym względem w pełni wykorzystujemy odnawialne źródła energii we wszystkich aspektach naszej działalności. Pomaga nam to zminimalizować ślad węglowy i świadczy o zaangażowaniu BASF w dążenie do osiągnięcia zerowego bilansu emisji netto. Jako czołowy dostawca powłok dla branży motoryzacyjnej do zastosowań fabrycznych staramy się zaspokajać szybko rosnące wymagania odbiorców, którymi są zarówno producenci pojazdów, jak i kooperujący z nimi dostawcy podzespołów - powiedział Jack Zou, wiceprezes Automotive OEM Coatings w regionie Azji i Pacyfiku w BASF.

Celem klimatycznym firmy BASF jest zmniejszenie emisji CO2 o 25 procent do 2030 r. w porównaniu z 2018 r. i osiągnięcie zerowego bilansu emisji CO2 netto do 2050 r. Zwiększanie wykorzystania energii odnawialnej w poszczególnych zakładach — w tym w centrali w Münster w Niemczech - stanowi dobry przykład na to, że BASF Coatings chętnie sięga po innowacyjne technologie i rozwiązania, które pozwalają ograniczać wpływ na klimat oraz pomagają klientom w zmniejszaniu śladu węglowego w całym łańcuchu wartości.

p260-caojing