BASF Polska jednym z najbardziej inkluzywnych pracodawców

BASF Polska jednym z najbardziej…

Diversity IN Check to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji. Kwestionariusz badania został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. SDGs, ISO 26000, GRI Standards i OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Pytania w kwestionariuszu podzielone są na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z COVID-19.

- Równość szans, poszanowanie różnorodności oraz inkluzyjne przywództwo tworzy kulturę BASF Polska. Niezależnie od tego kim są nasi pracownicy, jakie mają poglądy, wartości i doświadczenia chcemy, aby czuli się oni częścią naszej organizacji. Udział naszej firmy w tym badaniu potwierdza nie tylko fakt, że chcemy sprawdzić nasz stopień dojrzałości w temacie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnego środowiska pracy, ale pokazuje także naszą chęć i dostrzeganie konieczności ciągłego rozwoju w tym obszarze - powiedziała Agnieszka Młynarczyk, Dyrektor Działu Personalnego, BASF Polska.

BASF Polska jest pracodawcą, który w środowisku pracy aktywnie podejmuje działania w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, sprawność fizyczną, orientację seksualną czy religię. W 2020 roku firma podpisała Kartę Różnorodności koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, tym samym wyrażając swoje poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy, podkreślając istotę tego tematu wśród obecnych i przyszłych pracowników.

Różnorodność jest wartością wpisaną także w globalną strategię firmy BASF. Do 2030 roku BASF chce zwiększyć odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych do 30 procent na całym świecie. Na koniec 2019 roku kobiety zajmowały 23,0 procent stanowisk menedżerskich (21,7 procent w 2018 r.).W BASF Polska cele globalne zostały już osiągnięte. Odsetek kobiet na stanowiskach menedżerskich to 38% vs 62 % w przypadku mężczyzn (dane na styczeń 2021).

Dodatkowo w tym roku, BASF Polska rozpoczęła społeczną kampanię ''Chemia jest Kobietą'', która promuje różnorodność w zatrudnieniu i techniczne kompetencje kobiet, a 8 bohaterek - pracownic BASF Polska - biorących udział w tej inicjatywie, udowadnia, że przemysł to nie tylko domena mężczyzn.

Więcej informacji o kampanii na www.chemiajestkobieta.pl


Czytaj więcej: