BASF Polska przystępuje do programu Climate Leadership

BASF Polska przystępuje do…

Firma BASF Polska dołączyła do 2. edycji programu ''Climate Leadership powered by UN Environment'', aby pracować na rzecz neutralności klimatycznej w głównym nurcie swojej działalności. Współpracując z ekspertami Programu, firma wypracuje taki plan zmian, który w udokumentowany sposób będzie zgodny z założeniami programu - wdrożenia rzeczywistych zmian ukierunkowanych na przeciwdziałanie pogłębiającemu się kryzysowi klimatycznemu.

- W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości, dlatego już od początku ustanowienia Celów Zrównoważonego Rozwoju włączamy się w ich realizację. Cieszę się, że razem z naszym wieloletnim partnerem, jakim jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, będziemy pracować nad konkretnymi rozwiązaniami dla środowiska w ramach projektu Climate Leadership. Tylko połączenie wiedzy eksperckiej i praktyki biznesowej może przynieść skuteczne pro środowiskowe rozwiązania. W tej sprawie musimy działać razem. Walka o klimat stanowi istotny element strategii BASF i staje się coraz ważniejsza również dla naszych klientów. W przyszłości będziemy dostarczać naszym klientom rzetelne dane na temat emisji, dzięki którym będą mogli łatwiej ocenić realizację własnych celów dotyczących ochrony klimatu. - powiedziała Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska.

BASF wspólnie z klientami poszukuje odpowiedzi na wyzwania współczesności. Działalność biznesowa powinna równoważyć trzy aspekty: dbałość o wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska. Firma wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także chętnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Inwestuje w projekty Badań i Rozwoju, a w dziale R&D BASF pracuje ponad 100 specjalistów skupiających się wyłącznie na kwestiach klimatycznych. Zajmują się oni rozwojem nowych technologii związanych z zarządzaniem emisją dwutlenku węgla, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz adaptacją do zmian klimatu. 

Celem programu Climate Leadership jest budowa społeczności liderów biznesu, którzy rozumiejąc konieczność zmiany dla klimatu dostrzegają w niej szansę na rozwój. Współpracując z ekspertami Programu firmy opracowują, a następnie wdrażają rozwiązania w wymierny sposób zmniejszające ich wpływ na globalny klimat. Jak powiedział Sekretarz Generalny ONZ, António Guterres podczas przemówienia ''State of the Planet'' wygłoszonego w listopadzie 2020 w Nowym Jorku: ''Powiedzmy sobie jasno: ludzka działalność leży u podstaw naszego wstąpienia na ścieżkę chaosu (klimatycznego). Oznacza to również, że ludzkie działanie może pomóc rozwiązać ten problem.''.

W pierwszej edycji do Programu przystąpiło dziesięć firm, które w toku prac z ekspertami zrzeszonymi przy Programie, wypracowały wdrażane obecnie pro-klimatyczne rozwiązania. Podsumowanie pierwszej edycji przedstawione zostało w publikacji ''Biznes na rzecz zmiany''. 

Pomysłodawcami programu Climate Leadership są Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska i Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, od blisko 30 lat realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest także inicjatorem Partnerstwa SDGs ''Razem dla Środowiska''. Od 4 lat działań w Partnerstwie, firmy i organizacje pracują na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ze szczególną troskę traktując ich środowiskowy wymiar. Firma BASF jest aktywnym uczestnikiem tych działań, współpracując w zakresie zadań Celu 15 ''Życie na lądzie'' oraz Celu 2 ''Zero głodu'' oraz rozwoju gospodarki cyrkularnej. Więcej informacji o Partnerstwie SDGs ''Razem dla Środowiska'': https://gridw.pl/partnerstwo