BASF poprawia tworzywa poliamidowe

BASF poprawia tworzywa poliamidowe
BASF udoskonala zastosowanie produkowanych przez siebie tworzyw sztucznych.

W prowadzonych badaniach symulacyjnych koncern BASF wykazał, że nowe rodzaje tworzywa Ultramid B High Speed (PA6) pozwalają zmniejszyć wagę części z tworzyw sztucznych nawet do 25 proc. Tę ogromną zaletę materiału o ulepszonej płynności można optymalnie wykorzystać tylko wtedy, gdy przy projektowaniu zastosuje się specjalne metody symulacji. W tym celu firma jeszcze bardziej rozwinęła swoje uniwersalne narzędzie symulacji Ultrasim.

Rozszerzyła również asortyment produktów z poliamidu 6 o dobrej płynności o dwa warianty: obok tworzywa Ultramid B3WG6 High Speed z 30-procentowym udziałem włókien szklanych dostępne będą już niebawem takie tworzywa jak wzmocniony Ultramid B3WG8 High Speed z 40-procentowym udziałem włókien szklanych oraz wersja wyjątkowo odporna na odkształcenia Ultramid B3GK24 High Speed, wzmocniona włóknami szklanymi i szklanymi perełkami.

Ultramid B High Speed jest co najmniej o 50 proc. płynniejszy niż standardowe tworzywa PA6. Pozwala to na znaczące zredukowanie grubości ścian, a tym samym wagi elementów z tworzyw sztucznych. Jednocześnie projektowane części muszą spełniać obowiązujące minimalne wymagania w zakresie właściwości mechanicznych, takich jak np. sztywność. Wreszcie, tworzywo to musi być łatwo przetwarzalne na standardowych wtryskarkach.

- Do tej pory można było zajmować się odpornością mechaniczną i technicznymi warunkami brzegowymi przetwarzania i optymalizować je tylko osobno, jedno po drugim. Spowalniało to znacznie proces projektowania (CAE) i prowadziło do tego, że elementy z tworzyw sztucznych często były już zaprojektowane jako zbyt ciężkie. Wówczas ich zaleta, polegająca na zredukowanej w stosunku do innych surowców wadze, była wykorzystana tylko połowicznie – tłumaczą przedstawiciele BASF.
Dzięki rozbudowaniu narzędzia symulacji Ultrasim firma może teraz jednocześnie optymalizować komputerowo oba aspekty: mechanizm napełniania i właściwości mechaniczne. Do klasycznej symulacji włączono matematyczną optymalizację elementu, a więc możliwa jest jedna zintegrowana optymalizacja.

Teraz można minimalizować ciężar elementu, a jednocześnie do procesu optymalizacji wpływają dane dotyczące wytrzymałości mechanicznej, np. maksymalnego ugięcia, i parametry produkcyjne, takie jak maksymalne ciśnienie wtrysku. Za pomocą rozbudowanego narzędzia symulacji Ultrasim z tworzywa Ultramid B3WG6 High Speed powstają komponenty o minimalnym ciężarze, spełniające wysokie wymagania mechaniczne i dające się mimo to produkować bez dodatkowych nakładów. Tylko takie tworzywo o ulepszonej płynności pozwala w pełni wykorzystać wszystkie możliwości produkowanego elementu.

Możliwe zastosowania tworzywa Ultramid B High Speed to produkcja rozmaitych pedałów, mocowań różnych podzespołów i innych elementów pojazdu, które muszą wytrzymać obciążenia statyczne.

Czytaj więcej: Poliamid (PA) 116

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska