BASF wciąż na ścieżce wzrostu


Prognoza na 2006 rok.
Według prezesa Hambrechta, przemysł chemiczny odnotuje w dalszej części roku wzrost na poziomie 3% z niewielkimi odchyleniami, w zależności od regionu. Kierownictwo BASF oczekuje, że firma zanotuje wynik lepszy niż rynek, zakładając średni kursu - 1,25$ za Euro. W związku z wysoką ceną ropy naftowej, BASF podniosła także prognozę rocznej, średniej ceny baryłki ropy do 65$.

W związku z dobrymi wynikami firmy w pierwszej połowie 2006 roku, prezes Hambrecht przewiduje dalszy wzrost wielkości sprzedaży oraz zysku operacyjnego, w stosunku do wyników w 2005 roku. Dodatkowo, ostatnie inwestycje firmy będą miały wpływ na wzrost sprzedaży w drugiej połowie 2006.

# # #


BASF The Chemical Company jest wiodącą firmą chemiczną na świecie. Swoim klientom oferuje szeroki asortyment produktów, który obejmuje: chemikalia, tworzywa sztuczne, produkty uszlachetniające, środki ochrony roślin i chemikalia specjalne, sięgając aż do ropy naftowej i gazu ziemnego. Jako wiarygodny partner dla wielu branż, dostarcza inteligentne rozwiązania oraz innowacyjne produkty, czym przyczynia się do sukcesów osiąganych przez swoich klientów. BASF stale rozwija swoje technologie, wykorzystując je do tworzenia nowych, perspektywicznych rynków. Działania BASF łączą w sobie sukces ekonomiczny, ochronę środowiska oraz odpowiedzialność społeczną, co w znaczący sposób wpływa na lepszą przyszłość. Firma zatrudnia na całym świecie ponad 94 000 pracowników. W roku 2005 koncern BASF uzyskał obrót rzędu ponad 42,7 mld Euro. BASF jest notowany na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA), Zurychu (BAS) oraz w Nowym Jorku (BF). Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.basf.com

# # #


BASF Polska Sp. z o.o. jest na rynku polskim ważnym partnerem w przemyśle i rolnictwie. W swojej obecnej formie powstała w 1992 roku. Oferuje ponad 8-tysięczną paletę produktów i rozwiązań w prawie wszystkich branżach, m.in. w budownictwie, rolnictwie, petrochemii, przemyśle samochodowym, elektronicznym, włókienniczym, opakowań i artykułów spożywczych, papierniczym, kosmetycznym i środków czyszczących. BASF Polska zatrudnia łącznie 202 pracowników. Centrala firmy mieści się w Warszawie. BASF posiada także zakład premiksów w Kutnie oraz 4 pola doświadczalno-demonstracyjne, gdzie prowadzone są badania w lokalnych warunkach glebowo-klimatycznych nad nowoczesnymi środkami ochrony roślin. W Kutnie wytwarzane są mieszanki do pasz dla zwierząt, które spełniają najwyższe światowe standardy jakości (ISO 9001:2000 i ISO 140001). W roku 2005 BASF Polska osiągnęła obrót przekraczający 1,24 mld PLN.

Czytaj więcej: Finanse 67

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska