BASF z troską o środowisku

BASF z troską o środowisku
BASF, jako pierwsza firma na świecie, zaprezentował na konferencji w Berlinie kompleksowy bilans węglowy swoich działań. Wyniki pokazują, że spadek emisji gazów cieplarnianych uzyskany dzięki produktom BASF może być trzykrotnie większy od całkowitej ilości takich gazów wyemitowanych podczas produkcji i likwidacji tych wyrobów. - Zmiana klimatu jest jednym z głównych wyzwań stojących przed społeczeństwem. Dlatego stawiamy czoła temu wyzwaniu i oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań, pomagających chronić klimat - powiedział Eggert Voscherau, wiceprezes BASF SE.

Bilans węglowy po raz pierwszy pokazuje nie tylko emisje towarzyszące produkcji BASF, ale też uwzględnia emisje związane z surowcami i prototypami oraz likwidacją wszystkich produktów. Największa chemiczna firma świata przyjrzała się też cyklowi życia 90 swoich najważniejszych wyrobów, których zastosowanie w produktach końcowych zmniejsza emisję CO2. Obliczenia BASF zostały przeanalizowane i potwierdzone przez niezależną firmę zewnętrzną, Öko-Institut z Freiburga.

BASF z troską o środowisku

- Wyniki tego badania są oczywiste: olbrzymie potencjalne oszczędności, jakie można uzyskać dzięki stosowaniu nowatorskich technologii i produktów BASF, nie są zauważane, jeżeli pod uwagę bierze się tylko emisje z naszych zakładów produkcyjnych - mówi dr Harald Schwager, członek Zarządu BASF SE. - W takich sektorach jak budownictwo, motoryzacja i produkcja przemysłowa, nasze produkty w skali globalnej pomagają naszym klientom zmniejszyć emisję CO2 o 250 milionów ton. Jest to ilość trzykrotnie większa od emisji podczas produkcji i likwidacji naszych wyrobów. Pragniemy utrzymać, a nawet poprawić ten stosunek, wprowadzając nowe produkty i innowacje oraz w dalszym ciągu zmniejszając nasze własne emisje - dodał dr Schwager.

Potwierdzeniem tych słów niech będzie choćby fakt, że BASF rozwija nowatorskie technologie i materiały, służące zrównoważonej ochronie klimatu. Wydaje na ten cel około 400 mln euro, czyli jedną trzecią swojego rocznego całkowitego budżetu. Pieniądze idą na prace badawczo-rozwojowe prowadzone w takich obszarach jak wydajność energetyczna, ochrona klimatu, ochrona zasobów oraz surowce odnawialne.

Czytaj więcej: Ekologia 249

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska