BIOPOL: projekt na rzecz biotworzyw

BIOPOL: projekt na rzecz biotworzyw
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi realizuje projekt BIOPOL. W jego ramach otrzymane zostaną biodegradowalne poliestry z wykorzystaniem surowców odnawialnych.

Projekt BIOPOL obejmuje przeprowadzenie badań i opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dotyczących przetwarzania odnawialnej bazy surowcowej służących tworzeniu nowych asortymentów produktów z polimerów biodegradowalnych na bazie źródeł odnawialnych. W sposób szczególny mowa jest o polimerze wytwarzanym z kwasu mlekowego, czyli poliaktydu, a także biodegradowalnych poliestrów z dostępnych krajowych surowców.

- Najbliższe lata to czas formowania się międzynarodowego rynku producentów polilaktydu i innych biodegradowalnych poliestrów wytwarzanych z udziałem surowców odnawialnych. Jeżeli w tych latach polski przemysł nie wdroży odpowiednich technologii, zamiast producentem, stanie się importerem tych nowoczesnych materiałów lub licencjobiorcą technologii ich wytwarzania, co jest rozwiązaniem dużo kosztowniejszym - tłumaczą naukowcy. - Rezultatem projektu będą modelowe instalacje o skali technicznej, zawierające wszystkie elementy potrzebne do wdrożenia technologii na skalę produkcyjną. Zostaną one udostępnione w postaci bezpłatnych licencji. Zainteresowanie współpracą i zastosowaniem polimerów w przemyśle wyraziło już kilka dużych firm.

Warto wiedzieć, że źródłem kwasu mlekowego są ukierunkowane procesy fermentacji skrobi i prostych cukrów, zawartych chociażby w łatwo dostępnych odpadach rolniczych i przetwórczych. Kwas mlekoway stanowi pierwotne źródło polimerów, na których naukowcy koncentrują swoją uwagę - są nimi polilaktydy (PLA) oraz poliestry alifatyczno-aromatyczne (IBPE). Ich atrakcyjność przemysłowa polega nie tylko na oparciu produkcji o surowce odnawialne, ale także na zdolności do biodegradacji, której tempo można dostosować do danego zastosowania - w zależności od nadanej budowy rozłożą się one w czasie od kilkunastu tygodni do kilku lat. Można także w dużym zakresie modyfikować właściwości mechaniczne tych polimerów, nadając im formy dopasowane do projektowanej funkcji.

Zakres zastosowań PLA oraz IBPE jest bardzo szeroki. Mogą one być materiałem do tworzenia opakowań, wyrobów tekstylnych, włóknin stosowanych w przemyśle i w rolnictwie (biodegradowalne maty osłonowe), odzieży wierzchniej, folii stosowanych w przemyśle spożywczym. Polilaktydy o bardzo wysokim stopniu czystości mogą też znaleźć zastosowanie w medycynie jako materiał dla biodegradowalnych implantów czy nośnik leków.

Czytaj więcej: Badania 135 Biotworzywa 87