BSH wykorzystuje opakowania z materiału Styropor firmy BASF

BSH wykorzystuje opakowania…

Pomysł, który pojawił się na dużych targach tworzyw sztucznych i został sprawdzony w projekcie pilotażowym pod koniec 2019 r., przerodził się w udaną współpracę. W kwietniu 2021 r. BSH Hausgeräte GmbH zacznie wykorzystywać Styropor produkowany z surowca otrzymywanego z poddanych chemicznemu recyklingowi odpadów z tworzyw sztucznych. W BSH znajdzie on zastosowanie jako materiał opakowaniowy wybranych urządzeń luksusowej marki Gaggenau.

BSH zaczyna testowanie opakowań z tej odmiany tworzywa Styropor w swoim zakładzie produkcyjnym w Dillingen w Niemczech. Ambitny plan zakłada wprowadzenie zasobooszczędnych opakowań dużego sprzętu AGD na całym świecie. - W BSH naszym celem jest poprawa jakości życia. Dotyczy to także ochrony zasobów naturalnych oraz ograniczania odpadów i zanieczyszczeń. Dokonaliśmy już znaczącego postępu w tym zakresie. Jako czołowy europejski producent sprzętu AGD od końca 2020 roku rozwijamy i produkujemy urządzenia we wszystkich naszych zakładach na świecie w sposób neutralny węglowo. Na tym jednak nie poprzestaniemy. Jako społeczeństwo, również na poziomie firmy, musimy zmienić sposób myślenia i zastąpić wyrzucanie zużytych przedmiotów bardziej racjonalną gospodarką zasobami i materiałami. Przemiana czegoś starego w coś nowego, a tym samym unikanie tworzenia odpadów, jest więc zasadniczym elementem podejścia BSH do gospodarki o obiegu zamkniętym. Wykorzystując opakowania z tworzywa Styropor w wersji opartej na surowcu pochodzącym z recyklingu chemicznego, aktywnie realizujemy nasze cele zrównoważonego rozwoju i uczestniczymy w ogólnobranżowej gospodarce o obiegu zamkniętym. Cieszymy się, mając takiego stałego i doświadczonego partnera jak BASF, który pomaga nam realizować te cele - mówi Silke Maurer dyrektor ds. operacyjnych w BSH Hausgeräte GmbH.

Jakość opakowań porównywalna z materiałami z surowców pierwotnych - mniejszy ślad węglowy

Dzięki odpowiedniej technologii produkcji Styropor Ccycled ma taką samą charakterystykę jak konwencjonalny Styropor. Materiał zachowuje właściwości wymagane w przypadku opakowań, takie jak bardzo dobre pochłanianie energii uderzenia i wysoka wytrzymałość na ściskanie, zapewniając skuteczną ochronę skomplikowanym urządzeniom AGD. W produkcji pianek opakowaniowych, tak dobrze znanych od 70 lat, olej pirolityczny zastąpił surowce kopalne. Partnerzy BASF pozyskują ten olej z plastikowych odpadów, które w innym przypadku trafiłyby do spalarni lub na wysypisko. Następnie BASF wykorzystuje wymaganą ilość oleju do wyprodukowania nowych tworzyw sztucznych na początku łańcucha wartości.

Z uwagi na fakt, że na etapie produkcji następuje zmieszanie surowców z odzysku i surowców kopalnych bez możliwości ich późniejszego rozróżnienia, ilość surowca z recyklingu przypadająca na Styropor Ccycled jest obliczana metodą bilansu masy. Zarówno proces tych obliczeń jak i sam produkt są certyfikowane zgodnie z zasadami niezależnego programu Ecoloop. W porównaniu z konwencjonalnym Styroporem produkcja opakowań z materiału Styropor Ccycled pozwala ograniczyć emisję CO2 o co najmniej 50 procent.

Zamykanie pętli - oszczędność zasobów - ochrona środowiska

- Aktualna polityka środowiskowa koncentruje się na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, oszczędzaniu zasobów kopalnych i unikaniu generowania odpadów. Wykorzystując produkty z naszego projektu ChemCycling, nasz partner BSH aktywnie przyczynia się do odzyskiwania tworzyw sztucznych jako surowca wtórnego, który można wprowadzić z powrotem do obiegu materiałów - mówi Klaus Ries, szef europejskiego działu styrenów w firmie BASF.

W przyszłości BSH i BASF planują zacieśnić współpracę, żeby badać możliwości wykorzystania alternatywnych surowców także w innych łańcuchach wartości oraz poszukiwać rozwiązań umożliwiających zamknięcie obiegu tworzyw sztucznych w tych obszarach. Pod tym kątem rozważane są także kolejne procesy recyklingu. Niezanieczyszczone zużyte opakowania z tworzywa Styropor można bardzo sprawnie poddawać mechanicznemu recyklingowi, dlatego też ten rodzaj recyklingu już dziś jest powszechnie stosowany i będzie rozwijany w najbliższych latach.Czytaj więcej: