Basellorlen.pl

Basellorlen.pl
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) odświeżyła swoją stronę internetową www.basellorlen.pl. To jedno z kolejnych działań promocyjnych firmy obok nowej kampanii reklamowej BOP, której premiera odbyła się podczas X Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plastpol 2006 w Kielcach. Odświeżenie strony WWW wiąże się z pojawieniem się w portalu nowej szaty graficznej i dodatkowych informacji o profilu działalności spółki oraz produktach, które oferuje.

BOP rozwija się bardzo dynamicznie i cały czas pojawiają się nowe zagadnienia, sprawy, o których chcemy informować wszystkich naszych interesariuszy – klientów, partnerów, władze, media, a także końcowych użytkowników wyrobów z poliolefin” – powiedział Wido Waelput, Wiceprezes BOP ds. Marketingu, Sprzedaży i Łańcucha Dostaw. Strona internetowa to dziś jedno z najlepszych i najszybszych narzędzi do takich zadań – chcemy ją zatem efektywnie wykorzystać – dodał Wido Waelput.

Strona internetowa jest pomocnym medium w przekazywaniu najważniejszych wiadomości na temat bieżącej działalności operacyjnej firmy, co również wiąże się z sytuacją i wzrostem branży poliolefin w Polsce. Nowy układ strony jest jeszcze bardziej przejrzysty, intuicyjny i przyjazny użytkownikowi. Pojawiły się w nim nowe podstrony i więcej elementów graficznych oraz zdjęć niż dotychczas. Szerzej zaprezentowany jest zespół BOP – ludzie kierujący i zarządzający firmą. Rozbudowany został dział produktowy i informacje o zastosowaniu oferowanych przez spółkę materiałów. Rozwinięta została również część dotycząca spółki sprzedażowej BOP – Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) wraz jej ofertą usługową. Powstała też nowa podstona „Innowacje”, która przybliża zalety najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych gatunków polietylenu wysokiej gęstości i polipropylenu dostępnych w Polsce poprzez BOPS.

Zapraszamy do odwiedzenia odnowionej strony internetowej www.basellorlen.pl.

# # #


Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali bliźniacze zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Czytaj więcej: Internet 41