Będą rekompensaty dla polskiej chemii

Będą rekompensaty dla polskiej…

6 czerwca 2019r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uzyskało zgodę na wprowadzenie systemu rekompensat kosztów pośrednich dla sektorów i podsektorów przemysłu energochłonnego w Polsce. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest od początku bardzo zaangażowana w wypracowanie najlepszych dla sektora rozwiązań i niebawem zobaczymy efekty działań Izby na rzecz Członków.

- Zgoda na rekompensaty wraz z obniżeniem akcyzy na prąd, opłaty przejściowej i ulgą w opłacie kogeneracyjnej to pakiet rozwiązań, który pozwala nam skuteczniej walczyć o naszą konkurencyjność. Bez wątpienia decyzja MPiT jest krokiem w dobrą stronę. Od wielu miesięcy Polska Izba Przemysłu Chemicznego walczyła o rozwiązania, które będą chronić naszych Członków, pozwolą sektorowi skutecznie działać, rozwijać się. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają wiele z naszych postulatów. Uważamy, że nie ma żadnego powodu, dla którego nasze krajowe firmy nie miałyby dostawiać takiego samego wsparcia jak przedsiębiorstwa z innych krajów unijnych, dlatego cieszy nas decyzja ministerstwa - komentuje dr Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

System wprowadza częściowy zwrot kosztów zakupu uprawnień do emisji przenoszonych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w wybranych sektorach lub podsektorach energochłonnych. Maksymalny roczny limit środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat za 2019 i 2020 rok wynosi 890 mln zł i pochodzi ze środków uzyskanych przez Rząd ze sprzedaży uprawnień do emisji pochodzących z puli aukcyjnej. Ponad połowa tej sumy ma szansę trafić do kilkudziesięciu przedsiębiorstw z sektora i podsektorów przemysłu chemicznego. Chodzi między innymi o produkcję nawozów i związków azotowych, podstawowych chemikaliów organicznych i nieorganicznych, włókien chemicznych oraz wybranych tworzyw sztucznych w formach podstawowych.

- Wzrost cen uprawnień do emisji w ramach EU ETS negatywnie wpływa na hurtową cenę energii elektrycznej, co jest kluczowym zagrożeniem dla naszej konkurencyjności. W ciągu ostatnich sześciu lat szacowna wysokość kosztów pośrednich całego przemysłu chemicznego i petrochemicznego w Polsce wzrosła prawie trzy kronie, osiągając w zeszłym roku poziom około 125 mln euro. Przy takim poziomie obciążeń nie jesteśmy w stanie skutecznie konkurować z resztą Europy. Wiemy, że rekompensaty nie obejmą wszystkich, ale od czegoś trzeba zacząć. – mówi dr inż. Tomasz Zieliński.

Listę sektorów i podsektorów kwalifikujących się do rekompensat kosztów pośrednich szczegółowo określają wytyczne Komisji Europejskiej, które obowiązują do końca 2020 roku. Równocześnie toczą się prace nad kształtem nowych wytycznych, w szczególności nad formułą systemu rekompensat w kolejnej fazie unijnego systemu handlu uprawnieniami (EU ETS) do emisji na okres 2021 - 2030.

Z pewnością możemy oczekiwać kolejnych zmian w systemie, co najprawdopodobniej poskutkuje nowelizacją ustawy przed 2021 rokiem. Do tego czasu rekompensaty będą poprawiać sytuację konkurencyjną energochłonnych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w Polsce. Polska Izba Przemysłu Chemicznego nadal będzie prowadzić działania na poziomie parlamentu i rządu by wypracować jak najlepsze rozwiązania dla swoich Członków i całego polskiego sektora chemicznego.

Źródło: PIPC


Czytaj więcej:
Prawo 456

Reportaże

Forum