Dotacje - wiadomości w Plastech

INNOCHEM dofinansuje dwa innowacyjne projekty ANWILU

ANWIL otrzymał w drugiej edycji programu INNOCHEM łącznie ponad 5 mln zł dofinansowania na realizację dwóch projektów zwiększających efektywność produkcji w obszarze tworzyw sztucznych i nawozów azotowych.

Rusza drugi konkurs NCBR dla polskiego sektora systemów bezzałogowych

Nabór wniosków potrwa od 16 października do 18 grudnia 2017 r. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln zł, maksymalna – 20 mln zł.

Ponad 1,2 mld euro z funduszy UE na gospodarkę odpadami

Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez Polskę warunku dotyczącego gospodarki odpadami. Ponad 822 mln euro z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ok. 400 mln euro z programów regionalnych czeka na beneficjentów.


400 mln zł na badania dla przedsiębiorców ze średnich miast

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla firm ze średnich miast. Agencja oferuje do 20 mln zł dofinansowania na projekt.

Wsparcie dla innowacji w sektorze elektroenergetycznym

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs programu sektorowego PBSE. Na przedsiębiorców stawiających na innowacje w branży elektroenergetycznej czeka 120 mln zł.

Pół miliarda złotych na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach

1 sierpnia rozpoczął się w NFOŚiGW pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach".

Seminarium pt. Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla MŚP

28 kwietnia 2017 r. odbędzie się seminarium pt. "Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm".

Przewodnik Ministerstwa Rozwoju dla eksporterów

Ministerstwo Rozwoju opublikowało broszurę "Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców".

Konkursy PARP dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła szereg konkursów dla przedsiębiorców.

Innowatorzy mogą liczyć na wsparcie

W bieżącej perspektywie finansowej firmy stawiające na innowacje mogą liczyć na milionowe dotacje z funduszy unijnych.

Bogatsza oferta firmy Cheko dzięki dotacjom unijnym

Zakłady Wytwórcze Cheko Sp. z o.o. zrealizowały projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Program INNOCHEM z pozytywną rekomendacją NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pozytywnie zaopiniowało studium wykonalności programu sektorowego INNOCHEM.

Rusza nabór wniosków do Programu Gekon

Dotację mogą uzyskać między innymi projekty dotyczące recyklingu odpadów i odzysku energii.

DuPont dał 10 tys. dolarów gdańskim studentom

Koncern DuPont ogłosił szczegóły swojego Programu dla Społeczności Lokalnych. Dzięki niemu na wsparcie w wysokości 10 tys. dolarów mogą liczyć studenci Politechniki Gdańskiej.

Kredyt technologiczny dla sektora MSP

Kredyt Technologiczny jest to Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w którym wciąż jest jeszcze wiele środków finansowych do pozyskania przez przedsiębiorstwa.