Dotacje - wiadomości w Plastech

Seminarium pt. Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla MŚP

28 kwietnia 2017 r. odbędzie się seminarium pt. "Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm".

Przewodnik Ministerstwa Rozwoju dla eksporterów

Ministerstwo Rozwoju opublikowało broszurę "Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców".

Konkursy PARP dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła szereg konkursów dla przedsiębiorców.


Innowatorzy mogą liczyć na wsparcie

W bieżącej perspektywie finansowej firmy stawiające na innowacje mogą liczyć na milionowe dotacje z funduszy unijnych.

Bogatsza oferta firmy Cheko dzięki dotacjom unijnym

Zakłady Wytwórcze Cheko Sp. z o.o. zrealizowały projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Program INNOCHEM z pozytywną rekomendacją NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pozytywnie zaopiniowało studium wykonalności programu sektorowego INNOCHEM.

Rusza nabór wniosków do Programu Gekon

Dotację mogą uzyskać między innymi projekty dotyczące recyklingu odpadów i odzysku energii.

DuPont dał 10 tys. dolarów gdańskim studentom

Koncern DuPont ogłosił szczegóły swojego Programu dla Społeczności Lokalnych. Dzięki niemu na wsparcie w wysokości 10 tys. dolarów mogą liczyć studenci Politechniki Gdańskiej.

Kredyt technologiczny dla sektora MSP

Kredyt Technologiczny jest to Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w którym wciąż jest jeszcze wiele środków finansowych do pozyskania przez przedsiębiorstwa.

no photo

Prezentujemy główne założenia i cele programu IMPROVE, którego zadaniem jest doskonalenie strategii innowacyjnej firmy w celu zwiększenia szans na pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej. Z pomocy w ramach IMPROVE mogą skorzystać m.in. firmy z sektora MSP i działające w branży chemicznej, maszynowej i spożywczej.

Kiedy fundusze UE dla przedsiębiorców?

Nadal niewiele wiadomo o terminach naboru wniosków w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zniecierpliwieni tym faktem są przedsiębiorcy, którzy w związku z dobra koniunkturą w kraju są skłonni chętniej podejmować przedsięwzięcia inwestycyjne. Dotyczy to również firm działających w sektorze tworzyw sztucznych i opakowań.