AkzoNobel i program innowacji – czyli jak sprostać wyzwaniom społecznym

AkzoNobel i program innowacji…

Ponad 82 firmy, przedsiębiorstwa i organizacje społeczne – w tym AkzoNobel – są zaangażowane w holenderski program badawczy skupiający się na opracowywaniu nowych technologii, które pomogą rozwiązać niektóre z dzisiejszych wyzwań społecznych.

W ramach finansowanego przez rząd programu "Perspectief" powstało siedem szerokich konsorcjów, a AkzoNobel ma odegrać wiodącą rolę w projekcie SusInkCoat, w ramach którego zbadane zostaną sposoby uczynienia farb i powłok bardziej zrównoważonymi.

Firma będzie współpracować z partnerami prywatnymi i innymi interesariuszami społecznymi w celu opracowania nowych materiałów, procesów i zastosowań w celu poprawy trwałości, funkcjonalności i możliwości recyklingu powłok, cienkich folii i farb drukarskich. Program, który będzie realizowany przez najbliższe pięć lat, jest wspierany przez Ministerstwo Gospodarki i Polityki Klimatycznej oraz Holenderską Radę ds. Badań Naukowych (NWO).

akzo-nobel

- Nasze rozmowy na temat współpracy z naszymi partnerami z projektu SusInkCoat były bardzo pozytywne. Wszyscy stoimy przed tymi samymi wyzwaniami społecznymi – jak stać się bardziej cyrkularnym – i szukamy tych samych rozwiązań w różnych obszarach zastosowań. Ale nigdy nie robiliśmy tego razem dla tego konkretnego tematu badawczego, więc potrzebujemy ekosystemu, który pomoże nam rozwiązać te wyzwania - mówi André van Linden, dyrektor ds. badań i rozwoju programów naukowych w AkzoNobel, który jest również współkierownikiem projektu SusInkCoat.  

Van Linden dodaje, że program - jeden z wielu projektów badawczo-rozwojowych, w które zaangażowana jest firma - wesprze również ambicje AkzoNobel, aby do 2030 r. osiągnąć o 50% mniejszą emisję dwutlenku węgla we własnej działalności – i w całym łańcuchu wartości. - Chcemy ułatwić recykling materiałów - takich jak meble, materiały budowlane i konstrukcje stalowe - wprowadzając takie funkcje, jak samonaprawa, wyższa trwałość i wyzwalane uwalnianie. Im bardziej można pozostawić materiały w ich pierwotnym stanie, tym bardziej zrównoważona jest eksploatacja - kontynuuje.

AkzoNobel będzie współpracować z firmami Canon, Evonik, GFB, PTG i RUG Ventures, które wspólnie posiadają rozległą wiedzę na temat wymagań rynku, łańcuchów dostaw i procesów produkcyjnych. Wszyscy partnerzy projektu SusInkCoat będą również współpracować z naukowcami akademickimi z kilku holenderskich uniwersytetów w celu zidentyfikowania obiecujących rozwiązań, które można skomercjalizować, wykorzystać do celów edukacyjnych lub dotrzeć do opinii publicznej.

Badania prowadzone przez pozostałe sześć konsorcjów obejmują, m.in. badania nad metodami wytwarzania smaczniejszej żywności pochodzenia roślinnego, płaską optykę dla bardziej zrównoważonego sprzętu hi-tech oraz tańszą i bardziej dostępną technologię obrazowania medycznego.