Kolejna darowizna od grupy chemicznej na walkę z koronawirusem

Kolejna darowizna od grupy…

Grupa Azoty Puławy przekaże kolejne środki finansowe na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rada Nadzorcza spółki wyraziła zgodę na udzielenie darowizny w wysokości 200 tys. zł dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

- Darowizna ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłoszone przez władze województwa, koordynujące w naszym regionie działania związane z pandemią koronawirusa. Cieszę się, że - jako spółka Skarbu Państwa, sumiennie wypełniająca swoją misję w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu - po raz kolejny mogliśmy pomóc w walce z zagrożeniem, które dotyka i dotyczy nas wszystkich - mówi Anna Zarzycka-Rzepecka, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

Lubelski Sanepid jest już czwartą placówką, którą wesprze Grupa Azoty Puławy. W marcu na walkę z koronawirusem spółka przeznaczyła 750 tys. zł. Środki te trafiły do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach,  Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie oraz do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Po 750 tys. zł darowizn dla instytucji zwalczających epidemię koronawirusa przekazały też pozostałe trzy kluczowe spółki Grupy Azoty: Grupa Azoty SA, Grupa Azoty ZAK i Grupa Azoty ZCh Police. Środki zostały skierowane do szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych w regionach działalności tych firm. Działania związane z pomocą dla instytucji zwalczających epidemię koronawirusa Grupa prowadzi w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Aktywów Państwowych. Poza wspomnianymi darowiznami spółki Grupy Azoty użyczyły palcówkom służby zdrowia 40 samochodów służbowych do wykorzystania w działaniach na rzecz zwalczania koronawirusa (przewóz próbek, materiałów medycznych, personelu medycznego i pacjentów), z czego 10 zostało rozdysponowanych w woj. lubelskim.


Czytaj więcej:
COVID-19 184