Dotacje unijne na innowacje i zielone technologie

Dotacje unijne na innowacje…

W 2023 r. przedsiębiorstwa z branży tworzyw sztucznych będą mogły skorzystać z wielu unijnych instrumentów wsparcia. Już w I kwartale uruchomiony zostanie krajowy program wspierania przedsiębiorczości na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który współfinansować będzie przedsięwzięcia związane z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji oraz poprawą efektywności energetycznej.

Innowacje w branży tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne cechują się znaczącym potencjałem w kontekście innowacyjności. Innowacje to swoiste DNA branży. Obecnie rozwój sektora skupia się głównie wokół cyrkularności i zamykania obiegu. Przedsiębiorstwa starają się sprostać wyzwaniom związanym z ekoprojektowaniem oraz zwiększonym wykorzystaniem recyklatów czy surowców biopochodnych. Innowacje w branży dotyczą także często udoskonalenia istotnych parametrów użytkowych określonych wyrobów.

- Przy udziale środków z funduszy Unii Europejskiej nasza firma wdrożyła na rynek folie oraz worki o ulepszonych parametrach technicznych do pakowania materiałów sypkich i granulowanych. Dofinansowanie o wartości ponad 16 mln PLN pozwoliło nam przygotować pełną bazę technologiczną, w tym rozbudować halę produkcyjną oraz zakupić niezbędne maszyny i urządzenia - mówi Oskar Nawrocki, Wspólnik firmy Kablonex.

Nowe otwarcie funduszy unijnych

W najbliższym czasie producenci wyrobów z tworzyw sztucznych będą ponownie mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich planów rozwojowych. Już w I kwartale nastąpi długo wyczekiwane uruchomienie naborów z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Wiodące priorytety to innowacyjność, gospodarka obiegu zamkniętego oraz efektywność energetyczna.

- Niezależnie od tego, czy innowacja dotyczy procesu technologicznego czy też produktu - tego typu przedsięwzięcia były i będą nadal szeroko wspierane z funduszy unijnych. Perspektywa 2021-2027 to także ochrona środowiska, zajmująca szczególne miejsce w branży tworzyw sztucznych. Biorąc pod uwagę obecne, niepewne warunki gospodarcze, dotacje unijne stanowią ważny impuls do podejmowania przez przedsiębiorców przedsięwzięć badawczych czy inwestycyjnych w tych trudnych czasach - podkreśla Paulina Puchalska, Manager ds. rozwoju w ECDF Dotacje.

Kredyt na innowacje technologiczne – dotacja na wdrożenie nowej technologii

Kredyt na innowacje technologiczne” to znany z poprzednich lat instrument Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który wspiera inwestycje rozwojowe związane z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych. Źródłem wdrażanej technologii mogą być własne opracowania technologiczne/patenty/know-how. Technologia może również zostać zakupiona od podmiotów trzecich np. jednostek naukowych, brokerów technologii, innych przedsiębiorców. Ważne, aby cechowała się nowością w branży, czyli nie powielała rozwiązań już znanych i  dostępnych na rynku. Dofinansowanie w ramach tego instrumentu przyjmuje formę premii technologicznej, która spłaca część kapitału kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym współpracującym z BGK.

- Premia technologiczna z BGK spłaciła 35% naszego kredytu w banku komercyjnym, który zaciągnęliśmy w celu wdrożenia autorskiej technologii produkcji zintegrowanej uszczelki typu GP. Istotą tej technologii jest połączenie gumy oraz polipropylenu w taki sposób, aby materiały te stanowiły nierozerwalną całość bez użycia kleju. Takie rozwiązanie nadaje uszczelce podwyższoną stabilność wymiarową i stabilny kształt, co jest cechą pożądaną przez naszych odbiorców z branży wod-kan - opisuje Aleksandra Stróżyk, prokurent z firmy M.O.L. Romgum.

- Mechanizm finansowania z Kredytu technologicznego polega na tym, że BGK spłaca część zobowiązania kredytowego przedsiębiorcy. Zaciągnięty kredyt jest w części spłacany ze środków własnych, a w części - z przyznanej dotacji. W efekcie spłata nie stanowi już tak dużego obciążenia, jak w sytuacji finansowania inwestycji i opłacania rat kredytu w całości przy udziale własnego kapitału. Dla naszego przedsiębiorstwa otrzymane wsparcie było kluczowe dla podjęcia decyzji biznesowej o realizacji przedsięwzięcia - dodaje Aleksandra Stróżyk z M.O.L. Romgum.

38-plastech-graf1