Dotacje unijne na innowacje i zielone technologie

Przyznane dofinansowanie można przeznaczyć na pokrycie kosztów niezbędnych do wdrożenia nowej technologii - w tym przede wszystkim związanych z budową hal produkcyjnych oraz zakupem wyposażenia technologicznego. Dotacja może pokryć nawet do 70% kosztów netto inwestycji. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wielkości firmy oraz lokalizacji przedsięwzięcia.

- „Sercem” projektu składanego w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” powinna być w pełni opracowana, gotowa do wdrożenia technologia, spełniająca kryterium nowości w stosunku do znanego w branży stanu wiedzy. Warto także podkreślić, że wymogiem formalnym jest posiadanie przez przedsiębiorstwo zdolności kredytowej, potwierdzonej dołączoną do wniosku promesą kredytową lub warunkową umową kredytową. Planowana inwestycja musi być więc dostosowana do realnych zdolności finansowych firmy - podkreśla Paulina Puchalska z ECDF Dotacje.

Według zapowiedzi operatora programu tj. Banku Gospodarstwa Krajowego nowa edycja „Kredytu na innowacje technologiczne” będzie dostępna dla przedsiębiorców już w lutym. Podobnie jak w ubiegłych latach produkt skierowany będzie do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Ścieżka SMART, Kredyt Ekologiczny - wsparcie innowacji i efektywności energetycznej

W 2023 r. przedsiębiorcy będą mogli także skorzystać z dwóch całkowicie nowych instrumentów - Ścieżki SMART oraz Kredytu ekologicznego. W Ścieżce SMART dofinansowywane będą projekty innowacyjne (badawcze lub wdrożeniowe), które będzie można rozbudowywać o dodatkowe moduły, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa - np. cyfryzacja, promocja czy ochrona środowiska. Będzie to zupełnie nowe, kompleksowe i elastyczne podejście do realizacji projektów. Kredyt ekologiczny wspierać będzie natomiast inwestycje przedsiębiorstw w poprawę efektywności energetycznej. Przedsięwzięcia będą mogły dotyczyć m.in. termomodernizacji budynków, wymiany lub modernizacji dotychczasowych maszyn na efektywniejsze energetycznie, zakupu instalacji OZE, zakupu systemów zarządzania energią, modernizacji systemów wentylacji, klimatyzacji czy oświetlenia. Forma finansowania będzie analogiczna do Kredytu technologicznego - dotacja pokryje spłatę części kapitału kredytu zaciągniętego na rzecz realizacji inwestycji ekologicznej.

- W obu przypadkach doskonałą informacją dla biznesu jest rozszerzenie potencjalnych beneficjentów wsparcia o duże przedsiębiorstwa. O Kredyt ekologiczny będą mogły ubiegać się firmy zatrudniające mniej niż 3 000 pracowników. Ścieżka SMART dostępna będzie natomiast także dla większych podmiotów - podkreśla Manager ds. rozwoju z ECDF Dotacje.

Uruchomienie Ścieżki SMART zapowiadane jest na I kwartał. Nabór wniosków w ramach Kredytu ekologicznego zostanie natomiast otwarty w II kwartale tego roku. Przedsiębiorcy planujący udział w nadchodzących naborach dotacyjnych powinni rozpocząć prace przygotowawcze już teraz.

34-bi-2

Dotacja z KPO na robotyzację dużych przedsiębiorstw

Programem skierowanym bezpośrednio do dużych przedsiębiorców jest zaplanowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy inwestycja A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. Instrument ten wspierać będzie przedsięwzięcia inwestycyjne wpisujące się w ideę Przemysłu 4.0 – dotyczące m.in. zakupu robotów przemysłowych czy oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję. Bezzwrotna dotacja pokryje maksymalnie 50% kosztów netto inwestycji – wysokość wsparcia zależeć będzie od lokalizacji przedsięwzięcia. Ogłoszenie konkursu zapowiadane jest na luty br.

Pozyskaj dofinansowanie ze wsparciem ECDF Dotacje

ECDF Dotacje jako zespół doświadczonych ekspertów od 2003 r. skutecznie pozyskuje i rozlicza dotacje na terenie całej Polski. Zapewniamy kompleksowe wsparcie z udziałem profesjonalnych partnerów, w tym jednostek naukowych, dostawców technologii, rzeczników patentowych czy audytorów z branży energetycznej. Prowadząc naszych Klientów krok po kroku przez cały proces ubiegania się o dofinansowanie pozyskaliśmy już ponad 1 800 dotacji na kwotę przekraczającą 3 miliardy zł.

Autor: Bartłomiej Aksman, Starszy Specjalista ds. funduszy UE w ECDF Dotacje

ecdf
ECDF Dotacje Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań
☎ 784 090 376
r.leszczynski@ecdf.pl