Będzie recykling 3 proc. opakowań po mleku i sokach

Będzie recykling 3 proc. opakowań… Prawie 900 ton opakowań kartonowych po mleku i sokach, czyli 3 proc. rynku, zostanie poddanych do końca tego roku recyklingowi w ramach programu "Rekarton". Natomiast do 2015 roku w ramach tego samego programu odzyskowi poddane będzie 15 proc. opakowań po płynnej żywności.

Porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele przemysłu spożywczego, dostawców opakowań oraz ministerstwa środowiska. Patronat nad porozumieniem objął minister środowiska Jan Szyszko.

- Minister środowiska z wielkim zadowoleniem przyjmuje inicjatywę przedsiębiorców. Resort deklaruje, w miarę możliwości, pomoc w pokonywaniu wszelkich trudności, jakie mogą pojawić się na drodze realizacji tego porozumienia. Jest to pozytywny sygnał dla przedsiębiorców innych branż, które wytwarzają odpady - mówi wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski.

Program "Rekarton" jest inicjatywą przemysłu spożywczego i dostawców materiału opakowaniowego, która zapewni dodatkowe fundusze na rozwój efektywnego systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.


Program ma zapewnić dodatkowe fundusze organizacjom biorącym udział w zbieraniu opakowań, recyklingu oraz edukowaniu konsumentów na temat segregacji opakowań kartonowych. Oznacza to dla środowiska zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach oraz jednocześnie spadek zapotrzebowania na celulozę pierwotną o ilość, która będzie odzyskiwana.

Jak zapewniają twórcy programu, dodatkowe środki na recykling nie oznaczają wzrostu cen takich opakowań. Realizacja programu będzie prowadzona na zasadzie "non profit".

Prace nad porozumieniem oraz programem "Rekarton" trwały wiele miesięcy. W opracowaniu i realizacji jego koncepcji uczestniczyły środowiska naukowe i eksperckie oraz organizacje działające na rzecz rozwoju gospodarki żywnościowej i opakowaniowej.

Program "Rekarton" ma wspomóc finansowo sortownie odpadów komunalnych, firmy zajmujące się zbieraniem i wywozem odpadów oraz gminy tak, aby zapewnić firmom zajmującym się recyklingiem - głównie wytwórcom papieru - regularne dostawy surowca.

Środki finansowe na wspomaganie tych organizacji będą pozyskiwane od przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek produkty pakowane w kartony do płynnej żywności na podstawie dobrowolnej "dopłaty recyklingowej".

Porozumienie jest pierwszym tego typu rozwiązaniem zastosowanym w Polsce i obejmie cały rynek kartonów do płynnej żywności.

Czytaj więcej: