Bez zmian w zarządzie PSPS

Bez zmian w zarządzie PSPS… Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wybrało władze na kolejną kadencję. 11 czerwca br. walne zebranie członków PSPS kierowanie organizacją ponownie powierzyło Kamilowi Kiejnie, dotychczasowemu prezesowi i jednemu z twórców stowarzyszenia. W zarządzie PSPS po raz kolejny zasiedli także Anna Śpiewak (Austrotherm), Jacek Genderka (Genderka), Jerzy Rutka (Neotherm) i Tomasz Skowronek (Barda).

– Zaufanie, jakim powtórnie obdarzono obecny zarząd, obliguje nas do kontynuacji dotychczasowej filozofii i polityki organizacji, w ramach której nadrzędną rolę odgrywają działania na rzecz standaryzacji jakości wyrobów ze styropianu dostępnych na polskim rynku – mówi prezes Kamil Kiejna.

Szef PSPS podkreśla, że od powstania organizacji w 2009 roku stowarzyszenie konsekwentnie stara się edukować konsumentów oraz promować standardy jakościowe i etyczne wśród pozostałych uczestników rynku.

– Wiele sygnałów potwierdza, że zarówno propagowana w Programie "Gwarantowany Styropian" metoda wstępnej weryfikacji jakości styropianu przy użyciu wagi, jak i zalecenia jakościowe PSPS, są przez klientów coraz powszechniej wykorzystywane - powiedział Kiejna. - Od początku tego roku w ramach Programu "Rzetelny Dystrybutor Styropianu" w nasze działania stopniowo włączamy także sklepy i hurtownie budowlane oferujące styropian w całej Polsce. Liczymy, że możliwość uzyskania bezpośrednio w punkcie sprzedaży rzetelnej informacji na temat jakości wyrobów oraz ich przydatności do określonego zastosowania, pozwoli jeszcze skuteczniej promować dobry styropian oraz chronić konsumentów przed zakupem wyrobów o parametrach niewystarczających do skutecznego, bezpiecznego i trwałego ocieplenia budynku.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu zrzesza czołowych polskich producentów styropianu dla budownictwa: FS Arbet Sp. j., Austrotherm Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Barda Sp. z o.o., Dom-Styr Sp. j., PPU Ekobud Sp. z o.o., FWS Fabryka Wyrobów Styropianowych Sp. z o.o., Genderka Sp. z o.o., "Izoterm" Mariusz Wałek Sp. j., Knauf Industries Polska Sp. z o.o., Krasbud Krasowski Sp. j., Neotherm Sp. j., NTB Sp. z o.o., Paneltech Sp. z o.o., PPHU Polstyr Zbigniew Święszek, ZPMB Promax Sp. z o.o., Steinbacher Izotherm Sp. z o.o., Styr-Bud Sp. z o.o., Styrokon Sp. z o.o., Styropak Sp. z o.o., Styropian Plus Sp. z o.o., PPUH Styropmin Sp. z o.o., Styropoz Sp. z o.o., Swisspor Polska Sp. z o.o., PPHU Termex Sp. z o.o, Termo Organika Sp. z o.o.

11 czerwca br. Walne Zebranie PSPS powołało również Komisję Rewizyjną nowej kadencji w składzie: Irena Wasilewska (FWS), Marek Romański (Paneltech), Mariusz Rogowski (Styropoz).

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum