Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami pod napięciem

Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami pod napięciem
Problematyka bezpieczeństwa pracowników powinna być priorytetem w zakładach produkcyjnych. Dotyczy to zwłaszcza pracy z urządzeniami energetycznymi, gdzie niewłaściwa eksploatacja może doprowadzić do poważnego wypadku. Dlatego też kwestie te są szczegółowo regulowane przez prawo, jednak choć Minister Gospodarki wydał Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, to zarówno sam akt, jak i uzupełniające go wytyczne PIP i UDT, mogą budzić wątpliwości interpretacyjne.

Głównym celem spotkania "Bezpieczna organizacja pracy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych", które odbędzie się w dn. 3-4 grudnia w Warszawie, będzie szczegółowe omówienie wszystkich niejasności związanych w obowiązującymi przepisami. Do nakreślenia konkretnych problemów zaproszenie zostali eksperci z wiodących firm i instytucji, m.in. z UDT, PIP Warszawa, PIP Katowice, ENEA Operator, PKP Energetyka oraz ze Stowarzyszenia Energetyków Polskich. Uzupełnieniem spotkania będą warsztaty w dniu 5 grudnia poświęcone tworzeniu instrukcji organizacji bezpiecznej pracy.

Eksperci będą mówić m.in. o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z najnowszymi zmianami w przepisach oraz o kontroli UDT oraz PIP w praktyce. Poruszona zostanie również tematyka zapobiegania wypadkom przy pracy związanym z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie internetowej organizatora, firmy Movida.

Czytaj więcej: Szkolenia 56 Konferencje 199