Bezpieczne tworzywa antybakteryjne w masowej produkcji

Bezpieczne tworzywa antybakteryjne w masowej produkcji
Spółka Parx Plastics uruchamia produkcję materiału Saniconcentrate, który posłuży do wytwarzania bezpiecznych wyrobów samoodkażających się o dobowej skuteczności zwalczania bakterii wynoszącej 99 proc. Technologia opracowana przez Parx Plastics to pierwsze rozwiązanie biobójcze, które nie opiera się na stosowaniu toksycznych często chemikaliów, jak np. triklosan, metale ciężkie (np. srebro), biocydy, nanocząstki czy inne substancje o potencjalnie negatywnym wpływie na zdrowie człowieka.

Właściwości antybakteryjne uzyskuje się w tym przypadku dzięki użyciu jednego z najważniejszych pierwiastków śladowych obecnych w organizmie ludzkim - cynku. Jest on obecny w pożywieniu i jest niezbędnym do utrzymania poprawnego funkcjonowania systemu immunologicznego oraz utrzymywania we właściwej kondycji włosów, paznokci i skóry człowieka.

Bezpieczeństwo technologii nie polega tylko na zgodności biologicznej, lecz także na tym, iż nie zachodzi tu zjawisko migracji substancji. Właściwości antybakteryjne uzyskuje się poprzez zmiany wewnętrzne, nie zaś poprzez ługowanie nałożonej na powierzchnię substancji.

Pierwszymi materiałami wykorzystującymi nową technologię, które weszły do masowej produkcji we włoskiej fabryce w Bolonii są Sani-ABS oraz Saniconcentrate oparty na kopolimerze Tritan produkowanym przez firmę Eastman. Uzyskany produkt końcowy w 3 proc. zawierający nowe rozwiązanie Parx Plastics charakteryzuje się 99-procentową skutecznością w zwalczaniu bakterii Staphylococcus Aurus (gram+) oraz Escherichia Coli (E. Coli, gram-) według standardu ISO22196.

- Możliwość zaoferowania nietypowego rozwiązania jest wielkim krokiem naprzód w kierunku wprowadzenia na rynek technologii opartej na zgodności biologicznej - mówi Michael van der Jagt, jeden z założycieli Parx Plastics. - Ostatnie miesiące były dla nas bardzo pracowite, otrzymywaliśmy bowiem wiele zapytań od największych światowych potentatów. Obserwujemy rosnący światowy trend w kierunku rozwiązań opartych na zrównoważonym rozwoju. Firmy, które ignorują ten zwrot w kierunku wycofania z użycia trujących chemikaliów i niebezpiecznych substancji ryzykują duże straty i wypadnięcie z rynku.