Bezpłatne porady w sprawie REACH

Bezpłatne porady w sprawie REACH
Od 1 marca do 31 maja trwa kolejna edycja drzwi otwartych Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP. W bezpłatnych konsultacjach może wziąć udział każdy zainteresowany przedsiębiorca po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu dokładnego terminu. Podczas indywidualnych spotkań można przedyskutować z pracownikami Centrum problemy związane z interpretacją rozporządzeń REACH oraz CLP.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Pracownicy Centrum datę i godzinę spotkania z każdym przedsiębiorstwem ustalają indywidualnie.