Bogaty program towarzyszący targów Ekotech 2017

Bogaty program towarzyszący… Ekologia, ochrona środowiska, recykling odpowiedzialne i efektywne gospodarowanie odpadami - to hasła, których źródłem jest dbałość o otaczające nas środowisko. Marcowe targi Ekotech w Kielcach tradycyjnie są miejscem, gdzie przedsiębiorcy prezentują swoje produkty i usługi, ale także mają okazję do rozmów na najbardziej ważne dla branży tematy. W dn. 1-2 marca uczestnicy targów będą mieli okazję spotkać się ze specjalistami, którzy podzielą się swoją wiedzą między innymi w zakresie utylizacji azbestu, niskiej emisji, odpadów komunalnych, procedur ochrony środowiska, demontażu pojazdów, dotacji unijnych i in.

Program wydarzeń towarzyszących targów Ekotech 2017:

1 marca 2017 r. (środa)
  • konferencja "Ekolog dla Samorządów"
  • V Forum Gospodarki Odpadami - "Kierunki zmian systemu gospodarki odpadami - prawne, technologiczne i ekonomiczne aspekty rozbudowy modernizacji i eksploatacji zakładów"
  • konferencja "Informatyzacja w zarządzaniu gospodarką odpadami jako narzędzie weryfikacji selektywnej zbiórki odpadów"
2 marca 2017 r. (czwartek)
  • konferencja "Ekotechnologie w ofercie Krajowych Klastrów Kluczowych"
  • konferencja "Ekolog dla Przedsiębiorców"
  • Międzynarodowe sympozjum dotyczące wdrażania zrównoważonych technologii w rolnictwie, remediacji i gospodarce odpadami TechnaBio
  • NEW_INNONET - Europejska Sieć Innowacji na rzecz gospodarki prawie zeroodpadowej
  • konferencja "Program Horyzont 2020 jako źródło finansowania innowacji w dziedzinie ochrony środowiska oraz energii"

Ekotech

W tym roku odbędzie się już osiemnasta edycja Międzynarodowych Targów Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska EKOTECH. Jest to jedno z najważniejszych krajowych wydarzeń targowych skierowanych do branży recyklingu, przedstawicieli zakładów gospodarki komunalnej itp. Podczas ubiegłej edycji wystawiło się 150 wystawców, a wystawę obejrzało 4,5 tys. osób.

Czytaj więcej:
Czołowi organizatorzy targów w Polsce, obiekty
 

Czołowi organizatorzy targów w Polsce, obiekty konferencyjno-szkoleniowe, organizacja i obsługa konferencji, seminariów, sympozjów

Polska