Boryszew i Suwary utworzą nową spółkę

Spółka Boryszew będzie miała ok. 80% udziału w nowej firmie chemicznej, powstałej po połączeniu Suwar z oddziałem Boryszewa z Sochaczewa, poinformował w środę Waldemar Zwierz, pełniący obowiązki prezesa członek rady nadzorczej Suwar i jednocześnie dyrektor oddziału Sochaczew. Plany przewidują, że nowy podmiot powstanie najdalej do końca 2007 roku.

Celem strategicznym jest zbudowanie podmiotu o silnych fundamentach, zdolnego do dalszego intensywnego rozwoju w ramach branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dzięki połączeniu Strony oczekują zwiększenia efektywności prowadzonej działalności poprzez uwolnienie synergii na poziomie operacyjnym (zakupy, inwestycje, usługi obce, sprzedaż) oraz osiągnięcie korzyści w zarządzaniu. Nadrzędną przesłanką planowanej transakcji jest maksymalizacja wartości prowadzonego biznesu z punktu widzenia akcjonariuszy.

"Prosta analiza firm i ich danych wskazuje, że iloraz ich wartości mieści się w przedziale 4-5 razy. Jeśli weźmiemy parametr 4-krotności, Boryszew będzie właścicielem ok. 80% kapitału nowego podmiotu"- powiedział Zwierz na spotkaniu z dziennikarzami w środę. Zastrzegł jednak, że to tylko wstępny szacunek a dokładny parytet określą biegli.

Według wstępnych wyników za 2006 rok, sprzedaż Suwar wyniosła 45,2 mln zł, skorygowana o zdarzenia jednorazowe EBITDA spółki 6,2 mln zł, a skorygowany zysk netto 2,4 mln zł. Odział Sochaczew miał odpowiednio 216,4 mln zł, 29,5 mln zł i 21,3 mln zł. W środę Zwierz poinformował, że plany przewidują iż nowy podmiot powstanie najdalej do końca 2007 roku poprzez wniesienie oddziału Sochaczew do Suwar w zamian za emisję akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy. "Chcemy jak najszybciej zrealizować projekt połączenia. Realny termin to koniec listopada, a być może uda się to skrócić"- powiedział.

Prezes podkreślił, że do końca maja powinna zostać wydzielona spółka akcyjna z Boryszewa, powstała na bazie oddziału Sochaczew wraz z dwiema mniejszymi spółkami zależnymi: Nylonbor oraz Elimer. Harmonogram przewiduje, że w kolejnych krokach nastąpi złożenie planu połączenia do sądu, NWZA spółek, które zatwierdzą połączenie i wreszcie jego rejestracja, co zakończy fuzję.

"Dlatego łączymy się ze spółka publiczną, żeby móc poprzez emisję akcji finansować nowe projekty" - powiedział. Dodał, że nowa spółka będzie też stosować dźwignię finansową. Podkreślił, że nowy podmiot będzie miał niski poziom długu netto co pozwoli na taki sposób finansowania inwestycji.

Czytaj więcej: Giełda 131

brak
 

BORYGO, kleje, chemia, drzwi, opakowania EPS i EPP, opakowania PE, łubianki, wiadra

Polska