Branża chce usprawnić gospodarowanie opakowaniami

Branża chce usprawnić gospodarowanie…

Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A oraz CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zaprezentowały wspólny raport „Ewolucja w siedmiu krokach”.

Opracowanie stanowi autorską propozycję usprawnienia systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce, która została stworzona w wyniku współpracy i wymiany doświadczeń przez dwie wiodące organizacje odzysku opakowań.

W raporcie "Ewolucja w siedmiu krokach" przedstawiciele branży gospodarki odpadami zaproponowali szereg zmian w obecnym systemie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce. W raporcie zostało zaprezentowanych siedem postulatów, popartych konkretnymi propozycjami zmian aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, które w sposób ewolucyjny dostosują istniejący system do wymogów prawa unijnego i stanowią odpowiedź na najważniejsze wyzwania rynku. Zaproponowano m.in. podział opakowań wprowadzanych wraz z produktami na rynek krajowy pod względem późniejszej możliwości pozyskania powstających z nich odpadów opakowaniowych, usprawnienie i dalszy rozwój "Bazy danych o odpadach" czy powołanie Zespołu ds. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w celu zapewnienia efektywnego dialogu pomiędzy wszystkimi interesariuszami rynku.

- Zaprezentowane rozwiązania stanowią ważny krok ewolucji polskiego systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Pozwalają na wdrożenie nowych modeli biznesowych, dzięki którym możliwe jest dalsze funkcjonowanie istniejących podmiotów gospodarczych na rynku oraz stopniowe osiągnięcie poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych wymaganych przez dyrektywy unijne - podkreśliła Anna Sapota, Wiceprezes CP Recycling.

Twórcy raportu "Ewolucja w siedmiu krokach" zestawili wnioski i spostrzeżenia dotyczące polskiego rynku z oczekiwaniami Unii Europejskiej, dzięki czemu zidentyfikowali zadania, których realizacja jest istotna dla usprawnienia systemu.

- Przemyślane wprowadzanie zmian w krajowym systemie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest niezbędne, aby sukcesywnie eliminować ryzyka i dążyć do osiągnięcia wymaganego wzrostu poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce - potwierdziła Anna Grom, Prezes Zarządu Interseroh Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

W dyskusji branży uczestniczyli również przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, którzy zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia szczegółowej mapy drogowej.

- Istnieje potrzeba wprowadzenia transparentnego i efektywnego kosztowo systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Niniejszy raport jest instrumentem przybliżającym nas do realizacji celów tej gospodarki - powiedziała Daria Kulczycka, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Proponowane siedem kroków to:

  1. Podział opakowań wprowadzanych wraz z produktami na rynek krajowy pod względem późniejszych możliwości pozyskania odpadów opakowaniowych (opakowania jednostkowe vs. opakowania zbiorcze);
  2. Usprawnienie i dalszy rozwój "Bazy danych o opadach", w tym wprowadzenie nowego modułu dokumentacyjnego oraz modułu sprawozdawczości finansowej;
  3. Ustanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska podmiotem nadzorującym system gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce;
  4. Powołanie Zespołu ds. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w celu zapewnienia regularnego dialogu pomiędzy interesariuszami rynku;
  5. Urealnienie opłat ponoszonych przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy;
  6. Określenie roli i zakresu funkcjonowania organizacji odzysku opakowań;
  7. Prawne uznanie wszystkich faktycznych źródeł pochodzenia odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych.

Raport został opracowany przez CP Recycling Organizację Odzysku Opakowań S.A., należącą do Grupy Canpack oraz przez Interseroh Organizację Odzysku Opakowań S.A., należącą do międzynarodowego koncernu Alba Group. W dyskusjach dotyczących proponowanych rozwiązań uczestniczyło ponad 70 podmiotów, związanych z szeroko pojętą branżą gospodarki odpadami.

Źródło: Konfederacja Lewiatan
Maria
Maria
*.254.153.114

Wysłany: 2019-03-15 14:32:40

super, może coś się w końcu zmieni - CP Recycling świetna organizacja