Branża ociepleń dla zrównoważonego rozwoju

Branża ociepleń dla zrównoważonego rozwoju
Druga edycja Międzynarodowej Konferencji ETICS, organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), odbędzie się w dn. 7-8 maja w Ożarowie Mazowieckim. Tegoroczna debata licznych środowisk skupionych wokół systemów ociepleń skoncentruje się na zrównoważonym rozwoju w budownictwie oraz na perspektywach inwestycji termomodernizacyjnych w Polsce.

– Obowiązujące od 1 lipca 2013 roku rozporządzenie CPR jest pierwszym dokumentem regulującym rynek materiałów budowlanych w krajach Unii Europejskiej, który zwraca uwagę na konieczność dostosowania budownictwa do zasad zrównoważonego rozwoju - mówi dr inż. Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. - Zgodnie z siódmym wymaganiem podstawowym, obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone. Tymczasem ciągle nie opracowano wiążących regulacji, które pozwolą określić wartości wskaźników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Cała branża budowlana musi zmierzyć się z tą sytuacją, by przygotować się na wprowadzenie deklaracji wyrobów budowlanych charakteryzujących ich wpływ na środowisko. Liczymy, że będzie to jeden z wiodących tematów naszej konferencji.

Podczas konferencji poruszane będą takie zagadnienia, jak zrównoważone budownictwo a ETICS, termomodernizacja w Polsce – stan aktualny i perspektywy (mapa drogowa 2050) czy ETICS a perspektywa finansowania z funduszów Unii Europejskiej do 2020 roku. Prelegenci przyjrzą się problemom deklaracji środowiskowych, omówią dobre przykłady termomodernizacji w Polsce oraz regulacji prawnych w Polsce i Europie. Zajmą się także metodyką badań, przykładami współpracy nauki z przemysłem oraz rynkiem ociepleń w Europie.

Wśród prelegentów konferencji znajdą się m.in. Dana Bellušová, Technický A Skúšobný Ústav Stavebný (Słowacja), Mirosław Czarnik, Górnośląski Park Przemysłowy, Dariusz Czarny, German-Polish Energy Efficiency Project, Andrzej Kolbrecki, Instytut Techniki Budowlanej, Jacek Michalak, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Ralf Pasker, European Association for ETICS, Michał Piasecki, Instytut Techniki Budowlanej, Elżbieta Syrda, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku, Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz przedstawiciel Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

– Cieszymy się, że nasze zaproszenie do wystąpienia podczas II Międzynarodowej Konferencji ETICS przyjęły tak uznane postaci z różnych dziedzin związanych z obszarem działalności branży ociepleń - mówi Michalak. - Liczymy również ponownie na znaczące uczestnictwo specjalistów wspierających inicjatywy naszego stowarzyszenia. Ubiegłoroczne audytorium objęło niemal 130 specjalistów, w tym przedstawicieli producentów systemów ociepleń, producentów materiałów termoizolacyjnych, dostawców surowców, jak też instytutów naukowych i ośrodków certyfikacji. Jesteśmy przekonani, iż wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami II edycji naszej konferencji zaowocuje wieloma cennymi wnioskami budującymi przyszłość polskiego sektora ociepleń.

Wszelkie informacje na temat II Międzynarodowej Konferencji ETICS dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.

ETICS


Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń jest organizacją branżową czołowych polskich producentów systemów ETICS. Celem stowarzyszenia jest upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń. Organizacja działa od 2003 roku. W roku 2008 była jednym z założycieli European Association for ETICS (EAE). W 2014 roku SSO zainicjowało doroczną Międzynarodową Konferencję ETICS, pierwsze w Polsce forum łączące liczne środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń.