Branża tworzyw debatuje o jednorazówkach

- Dzisiejsza propozycja Komisji Europejskiej zmierza w kierunku ograniczenia zużycia toreb z tworzyw sztucznych w UE i jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonej ekonomii - powiedział François de Bie z berlińskiego stowarzyszenie European Bioplastics (EB).

Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia, inicjatywa KE stanowi dobrą możliwość promowania produktów wykonanych z biotworzyw, co jest szczególnie istotne w kontekście promowania gospodarki bezodpadowej i oszczędzania surowców. Przy czym stowarzyszenie rekomenduje, aby proponowane regulacje jednocześnie pozwalały krajom członkowskim na elastyczność w zakresie toreb wykonanych z biotworzyw. Powinny one być, zdaniem EB, wyłączone z ograniczeń ze względu na ich cenne własności w zakresie ochrony środowiska.

European Bioplastics pozytywnie ocenia propozycję wprowadzenia zmian do dyrektywy opakowaniowej. Jak dodaje de Bie, dzięki zmianom w dyrektywie legalizację uzyska włoski przepis, który zabrania używania lekkich toreb wykonanych z tworzyw konwencjonalnych i dopuszcza do użytku jedynie torby kompostowalne spełniające normę EN 13432.

EB wspiera wyłączenie z nowych regulacji toreb z biotworzyw nie ulegających biodegradacji, pod warunkiem, że zawierają co najmniej 50 proc. komponentu biologicznego. Zdaniem EB torby sklepowe wyprodukowane z biotworzyw posiadają mniejszy ślad węglowy aniżeli tradycyjne.

Jak twierdzą przedstawiciele EB, w krajach, gdzie prowadzona jest zbiórka odpadów organicznych, torby kompostowalne mogą mieć podwójne zastosowanie i używane są do gromadzenia odpadów. EB powołuje się na badania, które wskazują, iż kompostowalne torby z biotworzyw przyczyniają się nie tylko do zwiększenia objętości kompostu, lecz także poprawiają jego jakość. Ponadto, podwójne użytkowanie ogranicza także ilość toreb trafiających na składowiska. W państwach, gdzie tworzywa są poddawane recyklingowi, torby z biotworzyw - twierdzi EB - mogą podlegać recyklingowi mechanicznemu, zaś tam, gdzie odpady są spalane, torby tego typu przyczyniają się do generowania energii ze źródeł odnawialnych.

Czytaj więcej: Recykling 416