Branża tworzyw sztucznych promuje szkolnictwo zawodowe

Podobną inicjatywę w zakresie przemysłu chemicznego podjął w marcu Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II W Dębicy. Powstanie w niej nowa klasy o profilu operator urządzeń przemysłu chemicznego. Otwarcie nowego kierunku będzie możliwe dzięki współpracy szkoły z firmą Lerg, która obejmie patronat nad klasą chemiczną. Firma Lerg systematycznie zwiększa zatrudnienie w spółce, zwłaszcza na wydziałach produkcyjnych. Dlatego też w ubiegłym roku przedstawiciele firmy wyszli z inicjatywą utworzenia w szkole średniej klasy o profilu chemicznym. Nowa klasa ma w zamierzeniu twórców lepiej przygotowywać młodych ludzi do obsługi maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego oraz do kontrolowania przebiegu procesów technologicznych. Uczniowie będą mieli możliwość odbycia w firmie praktyk zawodowych, a najlepsi absolwenci po ukończeniu szkoły będą mieli szanse na zatrudnienie w przedsiębiorstwie. Nauka w klasie o profilu operatora urządzeń przemysłu chemicznego zwiększy także szansę młodzieży na zatrudnienie w innych zakładach chemicznych na terenie Dębicy i okolic.

Podobne działania można dostrzec w wielu miejscach w kraju. Podejmowane są one przez same zainteresowane firmy, jak i samorządy. Potrzebę promowania szkolnictwa zawodowego dostrzegają też władze centralne. W kwietniu podległy MEN Krajowy Ośrodek Wspierania Szkolnictwa Zawodowego rozpoczyna kampanię "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru", której celem jest przekonanie uczniów i rodziców o atutach uczęszczania do szkół zawodowych oraz zburzenie negatywnego stereotypu "zawodówek".


Producent i eksporter żywic poliestrowych, nowolakowych, fenolowych, odlewniczych, żywic klejowo - aminowych
 

Producent i eksporter żywic poliestrowych, nowolakowych, fenolowych, odlewniczych, żywic klejowo - aminowych, żywic do farb oraz formaliny

Polska