Bruksela uznała, że Mondi Świecie może skorzystać z pomocy

Bruksela uznała, że Mondi…
Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie polskiego projektu inwestycyjnego dla firmy Mondi.

Po zgodzie KE polski rząd może już przekazać 83 mln euro na inwestycje Mondi Świecie i Mondi Packaging Paper Świecie. Środki będą przeznaczone na instalację nowych maszyny wytwarzających tekturę falistą oraz zbudowanie w Świeciu w województwie kujawsko-pomorskim nowego zakładu wytwarzającego tekturę na opakowania. Cała inwestycja warta jest 382 mln euro.

Obecnie udział Mondi w rynku papieru wynosi ok. 22,6 proc. Po inwestycji, choć potencjał zakładu się zwiększy, nie przekroczy granicy 25 proc. Taka wielkość to wymóg Brukseli. Gdyby udział zwiększył się ponad 25 proc. wówczas pomoc nie byłaby możliwa.

Jak napisano w oświadczeniu, Komisja zaaprobowała państwową pomoc, ponieważ jej intensywność, udział beneficjentów w rynku oraz potencjał stworzony dzięki wspomaganym projektom są dostatecznie niskie, by zagwarantować, że uzyskane korzyści na polu rozwoju regionalnego zrównoważą wszelkie potencjalne zakłócenia konkurencji.

Unijne prawo pozwala państwom członkowskim na wspieranie projektów inwestycyjnych w regionach w niekorzystnym położeniu mających PKB na głowę mieszkańca niższe od unijnej średniej. W przypadku pomocy na projekty inwestycyjne, w których koszty kwalifikowane przekraczają 50 mln euro, ostateczną zgodę musi wydać Komisja Europejska, bo jak tłumaczy Bruksela, pomoc na tak duże projekty inwestycyjne pociąga za sobą wyższe ryzyko zakłócenia konkurencji. Otwartym pozostaje jednak pytanie jak oceniać fakt, że prywatna firma jest wspierana przez państwowy budżet.

Mondi Świecie jest częścią Grupy Mondi, która powstała z połączenia Grupy Frantschach oraz Mondi Packaging Europe. Grupa Mondi składa się z pięciu dywizji: Paper Corrugated, Bags, Flexibles i Coating.