Budowanie warsztatu cyfrowych maszyn przyszłości

Poprawia to jakość, a jednocześnie redukuje czas konfiguracji i zwiększa wydajność; można szybciej tworzyć dokładniejsze części i szybciej przechodzić do kolejnych zadań. Nowe zadania mogą nawet wykorzystywać już stworzone modele i udoskonalać je na potrzeby nowego projektu zamiast za każdym razem zaczynać od zera. Ponowne wykorzystywane najlepszych praktyk i know-how firmy jest doskonałym sposobem doskonalenia wydajności i jakości.

Wykorzystanie digitalizacji sprawi, że produkcja będzie dokładna i zautomatyzowana, a także ułatwi nawet mniejszym firmom wykorzystanie nowych technologii takich jak robotyka i wytwarzanie addytywne, które w jeszcze większym stopniu opierają się o cyfrowy proces.

Wcześniej roboty były wykorzystywane w produkcji części przede wszystkim do konfiguracji i obsługi, w tym do ładowania części do narzędzi maszynowych i następnie do ich wyładowywania. Obecnie w coraz większym stopniu są one wykorzystywane do faktycznej obróbki, ponieważ robot jest w stanie wywiercić setki tysięcy otworów potrzebnych przy produkcji skrzydła nowoczesnego samolotu w dokładny sposób, pracując bezpośrednio z cyfrowego modelu. Taka metoda nie będzie działać, jeśli model nie będzie przechodzić bez zakłóceń poprzez poszczególne etapy: od projektowania, poprzez programowanie NC i robotyki, a następnie przez produkcję.

Drukowanie 3D i inne narzędzia wytwarzania addytywnego umożliwiają firmom produkowanie części, których wykonanie było kiedyś po prostu niemożliwe lub wykorzystywanie nowych materiałów i stylów projektowania, poprawiających wydajność, redukujących wagę i upraszczających montaż części. Jednak korzystanie z nich oznacza konieczność przyjęcia bardzo odmiennych technik projektowania niż w przypadku części, które będą po prostu toczone i frezowane. Na przykład części zaprojektowane tak, by można było je efektywnie wydrukować w 3D z wykorzystaniem mniejszej ilości materiału, wyglądają zupełnie inaczej niż konwencjonalnie zaprojektowane części.

Dzięki projektowaniu generatywnemu, projektanci mogą tworzyć struktury, które są o wiele lżejsze, ale wciąż zapewniają tę samą wydajność, mogą być puste w środku lub mieć wysoce organiczny projekt; muszą jednak jednocześnie nauczyć się, by unikać niepotrzebnych struktur wspierających, które spowalniają produkcję, ponieważ trzeba będzie je usunąć po jej zakończeniu. Wykorzystywanie oprogramowania projektowego, które jest w stanie wykonać optymalizację topologiczną konwencjonalnie zaprojektowanych części jest kluczowe. Metody wytwarzania addytywnego pozwolą wytwarzać produkty nowej generacji przy minimalizacji etapów konfiguracji i obróbki.

Cyfrowa hala produkcyjna łączy kluczowe elementy - od projektu aż do produkcji. Ten oparty na danych proces łączy ludzi, dane i sprzęt, zapewniając możliwość wytwarzania produktów, których chcą klienci, zwiększanie zysków i podnoszenie efektywności.